Suomi.fi förnyas under året 2017 och ersätter den nuvarande Suomi.fi-portalen, FöretagsFinland-portalen och Suomi.fi:s Arbetsrum som samlar ihop tjänster för myndigheter.Lär känna Suomi.fi:s utvecklingsversion.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Förstasidan / Service enligt tema / Beskattning och finansiering / Hantering av utgifter och inkomster / Ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning

Ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning med ämnesord löner

Om du råkar i betalningssvårigheter, lönar det sig att utreda saken aktivt. Kommunernas ekonomi- och skuldrådgivare ger svar på frågor om hantering av det egna hushållet och skötsel av finanser. Skuldsatta personer, som inte klarar sina skulder, kan ansöka om lagstadgad skuldsanering för privatpersoner. Ansökan lämnas in till tingsrätten. Innan ansökan lämnas in utreds möjligheterna till förlikning med fordringsägarna.

Kommunerna kan bevilja social kredit till en person som är lågavlönad eller mindre bemedlad och därför inte på något annat sätt har möjlighet att få kredit på rimliga villkor. Social kredit utfärdas av cirka 30 kommuner. Cirka 40 % av finländarna bor i dessa kommuner. Kredittagaren måste klara av återbetalningen av krediten. På den sociala krediten utgår en måttlig årlig ränta. Kommunen har en plikt att även arrangera ekonomisk rådgivning och handledning för den som ansöker om social kredit.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

  • Hela landet

  • Redovisning för tilläggsprestationer  blankett
    Vid skuldsaneringen ska gäldenären varje kalenderår på eget initiativ reda ut om han eventuellt är skyldig att betala tilläggsprestationer och i så fall betala dem till borgenärerna enligt de procentandelar som framgår av betalningsprogrammet.
    Justitieministeriet JM
Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.