Förstasidan / Service enligt tema / Beskattning och finansiering / Beskattning / Personbeskattning

Personbeskattning

Arbetsgivaren debiterar skatten på förvärvsinkomsterna enligt förskottsinnehållningsprocenten på löntagarens skattekort. Skatteförvaltningen definierar förskottsinnehållningsprocenten utifrån den skattskyldiges inkomster året innan. Man kan ansöka om ändring i skatteprocenten i tjänsten www.vero.fi/skattekort, per telefon eller vid skattebyråerna. Med skatteprocenträknaren kan du uppskatta om du behöver ändra skatteprocenten på ditt skattekort.

Skatteförvaltningen skickar varje år en förhandsifylld skatteblankett till alla som har fyllt 16 år. Om det finns något att korrigera eller tillägga på blanketten, ska den skattskyldige lämna uppgifterna till Skatteförvaltningen inom utsatt tid. Anmälan kan lämnas på webben eller per post. Till blanketten bifogas inte kvitton, men den skattskyldige ska behålla alla sina verifikationer som anknyter till beskattningen i sex år efter skattårets utgång.

På beskattningen kan erhållas avdrag bland annat på grund av kostnader i anslutning till arbetet, en extra lägenhet som behövs för arbetet och utomstående tjänster som köpts till hushållet.

Det lönar sig för en finsk medborgare som ska flytta utomlands att i förväg reda ut beskattningsfrågorna vid sin egen skattebyrå.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.