Förstasidan / Service enligt tema / Beskattning och finansiering / Bankverksamhet och investering / Valuta och räntor

Valuta och räntor

Med valuta avses pengarna och myntenheten i en viss stat eller inom ett visst valutaområde. Valutakursen anger värdet på valutan i en annan valuta. Finlands Bank publicerar den rådande växelkursen i förhållande till andra valutor på sin webbplats.

Med ränta avses pengarnas pris. På Finlands Banks sidor publiceras aktuell information bland annat om euriborräntorna och om administrativa räntor, som grundräntan, dröjsmålsräntan och Europeiska centralbankens styrränta.  

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Skriv ut
Dela Suomi.fi länken
X
 
 

Med funktionen Dela Suomi.fi länken kan du lägga det viktigaste innehållet i Suomi.fi till dina bokmärken eller skicka det per e-post till utvalda mottagare. Du kan också dela ut önskat innehåll i Suomi.fi till dina nätverk på de vanligaste webbsamfundstjänsterna.

XML Sidan senast uppdaterad 10.05.2013
Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.

Suomi.fi-redaktionen | Statskontoret