Förstasidan / Service enligt tema / Beskattning och finansiering / Bankverksamhet och investering / Valuta och räntor

Valuta och räntor

Med valuta avses pengarna och myntenheten i en viss stat eller inom ett visst valutaområde. Valutakursen anger värdet på valutan i en annan valuta. Finlands Bank publicerar den rådande växelkursen i förhållande till andra valutor på sin webbplats.

Med ränta avses pengarnas pris. På Finlands Banks sidor publiceras aktuell information bland annat om euriborräntorna och om administrativa räntor, som grundräntan, dröjsmålsräntan, bankernas egna referensräntor och Europeiska centralbankens styrränta.  

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.