Förstasidan / Service enligt tema / Beskattning och finansiering / Bankverksamhet och investering / Bankverksamhet och finansmarknaden

Bankverksamhet och finansmarknaden

Bankerna har hand om privatpersoners och företagens penningtrafik, det vill säga utbetalning av löner, räkningar och återbetalning av lån. Till ett brukskonto kan man foga olika betalningsmedel så som bank- och betaltidskort. Förutom brukskonton erbjuder bankerna även till exempel högräntekonton som avsetts för placeringssyfte.

På finansmarknaden förmedlas finansiering från kreditgivare till kredittagare. I Finland kan man fritt erbjuda rådgivning om krediter, endast en del av de rådgivande företagen övervakas. Att ge rådgivning om placeringar kräver dock tillstånd. Branschen övervakas av Finansinspektionen, som också svarar för tillsynen över bankernas, kapitalförvaltarnas och försäkringsförmedlarnas verksamhet. Konkurrens- och konsumentverket behandlar konsumentskyddsfrågor angående företag som erbjuder snabblån.

Lån och insättningar har antingen rörlig eller fast ränta. Lånen är bundna till referensräntor, till exempel euriborräntan eller bankernas egen primeränta.

Även staten erbjuder investeringsobjekt som riktar sig till investerare och sparare.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.