Förstasidan / Service enligt tema / Arbete och pensioner / Pensioner / Pensionsskydd utomlands

Pensionsskydd utomlands

Arbete utomlands inverkar på pensionen. Pensionsskyddet för en person som arbetar utomlands fastställs i allmänhet i enlighet med lagarna och pensionssystemen i landet där han eller hon arbetar. Det finns också länder som saknar ett allmänt pensionssystem. I dessa länder intjänas pension för arbete för en utländsk arbetsgivare enligt de pensionsförsäkringar som arbetsgivaren tecknat för personalen.

Pensionsskyddscentralen och det pensionsbolag som är personens pensionsförsäkrare i Finland hjälper med att söka pension i utlandet. Inom EU och EES samt i länder som har avtal om social trygghet samarbetar myndigheterna, men från andra länder ska pensionstagaren själv söka pension.

Skatteförvaltningen hjälper i beskattningsfrågor angående pensioner som betalas från Finland till utlandet.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.