Förstasidan / Service enligt tema / Arbete och pensioner / Pensioner / Invalidpensioner och pension för arbetslösa

Invalidpensioner och pension för arbetslösa

Invalidpension utbetalas då en person som blivit arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller skada inte kan bli arbetsförmögen med hjälp av rehabilitering. Invalidpension kan beviljas på grund av sjukdom eller skada till 18–63-åriga anställda och företagare som har förvärvsarbetat. Arbetsoförmågan fastställs utgående från ett läkarintyg om sökandens hälsotillstånd. Invalidpension kan beviljas på hel- eller deltid, och den kan gälla till den ordinarie pensionsåldern eller för viss tid. Invalidpension för viss tid kallas rehabiliteringsstöd.

Långtidsarbetslösa som är födda 1950 eller därefter och som har arbetslöshetsdagpenning från FPA eller arbetslöshetskassan för så kallade tilläggsdagar, dvs. efter perioden med inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning, har rätt till ålderspension redan vid 62 års ålder. Som ålderspension kan betalas arbetspension och folkpension. Det görs inget förtidsavdrag på pensionerna.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Skriv ut
Dela Suomi.fi länken
X
 
 

Med funktionen Dela Suomi.fi länken kan du lägga det viktigaste innehållet i Suomi.fi till dina bokmärken eller skicka det per e-post till utvalda mottagare. Du kan också dela ut önskat innehåll i Suomi.fi till dina nätverk på de vanligaste webbsamfundstjänsterna.

XML Sidan senast uppdaterad 09.04.2014
Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.

Suomi.fi-redaktionen | Statskontoret