Förstasidan / Service enligt tema / Arbete och pensioner / Pensioner / Folkpension och garantipension

Folkpension och garantipension

Folkpensionen är ett lagstadgat grundskydd för ålderdom och arbetsoförmåga för alla som omfattas av socialskyddet i Finland. Folkpension intjänas under den tid som man är bosatt i Finland. Folkpensionen tryggar en minimiutkomst för den som saknar eller har låg pension från arbetslivet. En större arbetspension medför en mindre folkpension. Om pensionsbeloppet är mycket lågt, kan man utöver folkpensionen också få en garantipension.

Pensionsåldern för arbetspensionerna är flexibelt 63–68 år. Pensionsåldern för folkpensionen är 65 år. Det går också att tidigarelägga ålderspensionen, men i så fall minskar pensionsbeloppet.

Enligt lagen om garantipension kan personer som har särskilt låg pension ansöka om garantipension som finansieras med statliga medel för att trygga en skälig utkomst. Garantipension betalas till drygt 100 000 pensionärer.

Garantipensionens storlek påverkas av alla andra pensioner som personen får. Förvärvsinkomster, kapitalinkomster, förmögenhet eller stöd för närståendevård under pensionstiden medför ändå inte att garantipensionen minskar.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.