Förstasidan / Service enligt tema / Arbete och pensioner / Arbetslöshet och utkomstskydd för arbetslösa / Stöd och förmåner till arbetslösa

Stöd och förmåner till arbetslösa

En person som blir arbetslös kan få dagpenning från FPA eller sin egen arbetslöshetskassa. En förutsättning för att få grunddagpenning från FPA är att man uppfyller arbetsvillkoret, dvs. att man förvärvsarbetat tillräckligt länge och tjänat minst en viss summa i månaden. Inkomstrelaterad dagpenning betalas av arbetslöshetskassan till medlemmar som uppfyller villkoren.

Om arbetsvillkoret inte uppfylls, kan arbetssökande utan arbete få arbetsmarknadsstöd. Makens eller makans inkomster inverkar inte på grunddagpenningen eller på arbetsmarknadsstödet.

Grunddagpenning betalas för högst 500 dagar. Inkomstrelaterad dagpenning betalas för 300–500 dagar beroende på personens arbetshistoria och aktiva jobbsökande. När maximitiden har uppnåtts övergår den arbetslösa till att få arbetsmarknadsstöd.

En arbetslös har rätt till en så kallad hälsoundersökning för arbetslösa vid kommunens hälsovårdscentral.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.