Förstasidan / Service enligt tema / Arbete och pensioner / Arbetslöshet och utkomstskydd för arbetslösa / Stöd och förmåner till arbetslösa

Stöd och förmåner till arbetslösa

FPA kan betala grunddagpenning till en arbetssökande som blivit arbetslös om han eller hon uppfyller arbetsvillkoret, dvs. om han eller hon förvärvsarbetat tillräckligt länge och förtjänat minst en viss summa i månaden. Om arbetsvillkoret inte uppfylls, kan arbetssökanden utan arbete få arbetsmarknadsstöd. Makens eller makans inkomster inverkar inte på grunddagpenningen eller på arbetsmarknadsstödet.

Grunddagpenning betalas för högst 500 dagar. Inkomstrelaterad dagpenning betalas för 300–500 dagar beroende på personens arbetshistoria och aktiva jobbsökande. När maximitiden har uppnåtts övergår den arbetslösa till att få arbetsmarknadsstöd.

En långtidsarbetslös som är född 1950 eller därefter kan få ålderspension redan vid 62 års ålder, om han eller hon har fått arbetslöshetsdagpenning från FPA eller från arbetslöshetskassan för så kallade tilläggsdagar dvs efter perioden med inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Skriv ut
Dela Suomi.fi länken
X
 
 

Med funktionen Dela Suomi.fi länken kan du lägga det viktigaste innehållet i Suomi.fi till dina bokmärken eller skicka det per e-post till utvalda mottagare. Du kan också dela ut önskat innehåll i Suomi.fi till dina nätverk på de vanligaste webbsamfundstjänsterna.

XML Sidan senast uppdaterad 26.08.2014
Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.

Suomi.fi-redaktionen | Statskontoret