Suomi.fi förnyas under året 2017 och ersätter den nuvarande Suomi.fi-portalen, FöretagsFinland-portalen och Suomi.fi:s Arbetsrum som samlar ihop tjänster för myndigheter.Lär känna Suomi.fi:s utvecklingsversion.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Förstasidan / Service enligt tema / Arbete och pensioner / Arbetslöshet och utkomstskydd för arbetslösa / Om du blir arbetslös

Om du blir arbetslös med ämnesord arbetslöshet

Den som blir arbetslös eller permitterad ska anmäla sig som arbetslös arbetssökande hos en arbets- och näringsbyrå senast på den första arbetslöshetsdagen. Man kan även anmäla sig senare, men arbetslöshetsersättning betalas först efter anmälan. Anmälan kan göras på webben på arbets- och näringsbyråns sida Egen jobbsökning, där man loggar in med sina bankkoder.

Till exempel egen företagsverksamhet, heltidsstudier, militärtjänst eller sjukhusvård kan utgöra hinder för att få arbetslöshetsdagpenning.

Arbetslöshetskassorna betalar inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning till sina medlemmar. En person som inte hör till en arbetslöshetskassa kan få grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd från FPA.

Företagare har egna arbetslöshetskassor. En företagare kan få inkomstrelaterat utkomstskydd för arbetslösa till exempel då företaget har sålts eller då företagsverksamheten har upphört.

En arbetslös är skyldig att göra upp en sysselsättningsplan tillsammans med arbets- och näringsbyrån, aktivt söka jobb och förbättra sina kunskaper enligt överenskommelse.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.