Förstasidan / Service enligt tema / Arbete och pensioner / Arbetslivets regler / Kollektivavtal och löner

Kollektivavtal och löner

Kollektivavtalet uppstår då arbetsgivarförbundet och fackförbundet avtalar om de gemensamma arbetsvillkoren i branschen. Arbetsvillkoren för personer som arbetar inom den offentliga sektorn avtalas i tjänstekollektivavtalet. I kollektiv- och tjänstekollektivavtalen avtalas om minimilöner och allmänna anställningsvillkor såsom arbetstider och rätt till utbildning. På arbetsplatserna är det möjligt att avtala om förmåner som är bättre än i kollektivavtalet, men minimivillkoren skall iakttas.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.