Förstasidan / Service enligt tema / Arbete och pensioner / Arbetslivets regler / Integritetsskydd

Integritetsskydd

Integritetsskyddet är en bestående faktor i arbetslivet, precis som i privatlivet. Den arbetssökande och arbetstagaren har rätt att själva fatta beslut om behandlingen av de egna personuppgifterna och rätt att bli bedömda på basis av korrekta personuppgifter. Arbetsgivaren har endast rätt att be om sådana personuppgifter som är nödvändiga med tanke på arbetet.

Personer som ansöker om att få jobba med barn är skyldiga att tillställa arbetsgivaren ett utdrag ur brottsregistret. Den arbetssökande kan beställa intyget från Rättsregistercentralen. Skyldigheten gäller också frivilligarbete med barn under 18 år. Arbetsgivaren kan ansöka om en säkerhetsutredning från polisen eller Skyddspolisen (Skypo) i fråga om arbetstagare som sköter vissa arbetsuppgifter.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.