Förstasidan / Service enligt tema / Arbete och pensioner / Arbetsförmåga och arbetarskydd

Arbetsförmåga och arbetarskydd

Arbetstagarens arbetsförmåga utvärderas enligt hur bra dennas resurser räcker till för arbetets krav. Det går att öka och förbättra orken i arbetet med att i god tid fästa uppmärksamhet vid de fysiska och psykiska faktorer som inverkar på arbetshälsan.

Arbetspensionsbolagen och FPA tillhandahåller yrkesinriktad rehabilitering i situationer där en arbetstagares arbetsförmåga försämrats och där han eller hon hotas av arbetslöshet.

Arbetsgivarna ansvarar för säkerheten och förhållandena på arbetsplatsen. De anordnar förebyggande företagshälsovård för sina anställda. Arbetsgivarna kan, om de vill, även anordna sjukvård och andra hälsotjänster.

Arbetarskyddet främjar arbetstagarnas hälsa och säkerheten i arbetsmiljön samt förebygger arbetsolycksfall och yrkessjukdomar. Arbetsgivaren har en lagenlig skyldighet att övervaka arbetsmiljön och eventuella riskfaktorer i denna. Ansvarsområdena för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverken som är underställda social- och hälsovårdsministeriet övervakar och ger anvisningar om förfaranden för arbetarskyddet och ingriper vid behov i missförhållanden.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.