Förstasidan / Service enligt tema / Arbete och pensioner / Arbetsförmåga och arbetarskydd / Arbetsklimat

Arbetsklimat

Hjälp erbjuds för att lösa problem med växelverkan och stämningen på arbetsplatser. Vid behov ingriper ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverken i fall av ofredande och osaklig behandling.

Till exempel Arbetshälsoinstitutets webbplats ger arbetsgivarna och -tagarna forskningsinformation, god praxis och utvecklingsmetoder för att förbättra arbetsklimatet i arbetsgemenskapen.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.