Suomi.fi förnyas under sommaren 2017 och ersätter den nuvarande Suomi.fi-portalen, FöretagsFinland-portalen och Suomi.fi:s Arbetsrum som samlar ihop tjänster för myndigheter.Lär känna Suomi.fi:s utvecklingsversion.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Förstasidan / E-tjänster / Vanliga frågor

Vanliga frågor

Användning av blanketterna och e-tjänsterna

Jag hittar inte den blankett jag behöver i portalen

Du hittar blanketterna i portalen Suomi.fi med hjälp av sökfunktionen. Sökfunktionen (en orange låda) finns uppe till höger på varje sida. Skriv ett lämpligt sökord i sökfältet. Du kan söka en blankett direkt på dess namn eller med hjälp av ämnesord som anknyter till den. Om din första sökning inte ger resultat, pröva att söka med olika ämnesord och sökvillkor.

  • För fler tips om sökning, gå till Suomi.fi-portalens Sökhjälp.

I portalen Suomi.fi finns endast e-tjänster och blanketter som är avsedda för medborgare. E-tjänsterna och blanketterna för företagare finns i webbtjänsten Företagsfinland.fi. E-tjänsterna och blanketterna för myndigheter finns i portalens Arbetsrum.

Om du inte hittar den blankett som du behöver i portalerna Suomi.fi eller Företagsfinland.fi, lönar det sig att leta efter blanketten på webbplatsen för den organisation som är ansvarig för blanketten. Webbadresserna till ämbetsverken inom statsförvaltningen och till kommunerna hittar du enkelt i Suomi.fi-portalens A–Ö-index.

Med responsblanketten kan du också skicka ett förslag om att en blankett som saknas läggs ut i portalen.

Jag borde sända en anmälan/blankett/ansökan till eller beställa ett utdrag från en myndighet. Hur ska jag agera?

1. Sök blanketten eller e-tjänsten för anhängiggörandet av ärendet med hjälp av sökfunktionen. Sökfunktionen (en orange låda) finns mitt på portalens startsida. För fler tips om sökning, gå till Suomi.fi-portalens Sökhjälp.
2. Välj den rätta blanketten eller e-tjänsten bland sökresultaten. Suomi.fi-portalen innehåller både e-tjänster och blanketter för utskrift. En del av de elektroniska tjänsterna kräver identifiering med bankkoder, en mobil id eller ett certifikatkort, medan andra tjänster kan användas utan identifiering. Blanketten kan likaså vara i Word-, Excel-, PDF- eller rtf-format för utskrift.
3. Fyll i blanketten.
4. Skicka den ifyllda blanketten till den rätta myndigheten. Om du använder en e-tjänst, skickas din anmälan direkt till den ansvariga organisationen. En blankett för utskrift måste du skicka per post.

Vad är skillnaden mellan en e-tjänst och en blankett för utskrift?

I Suomi.fi finns e-tjänster och blanketter i Word-, Excel-, PDF- och RTF-format som ska skrivas ut.

Jag kan inte öppna en blankett. Blanketten som jag försöker fylla i fungerar på fel sätt.

  • Om en blankett inte öppnas kan det bero på  att du inte har det program som behövs för att öppna blanketten på din dator. Vid behov uppdatera programmet Adobe Reader på din dator.
  •  Om du har problem med att öppna pdf-blanketter, för musmarkören på blankettfilens länk på blankettsidan i Suomi.fi och välj alternativet "Save Target As" eller "Spara länk som" med musens högra knapp. Spara blanketten på önskad plats  på din dator. Öppna blanketten som du sparade.
  • Om den elektroniska blanketten fungerar på fel sätt, töm webbläsarens cacheminne och försök på nytt.
  • Om blanketten inte öppnas eller fungerar på fel sätt, försök öppna blanketten med en annan webbläsare. Om du vill, kan du ladda ned webbläsaren Mozilla Firefox på din dator.
  •  Om du använder en Mac, försök öppna blanketten med webbläsaren Firefox. Det har förekommit problem i anslutning till webbtjänster som kräver identifiering med äldre versioner av webbläsaren Safari (5.1.5 och 5.1.6), och därför kan det hjälpa om du uppdaterar Safari.
  • Om du använder webbläsaren Google Chrome kan det hända att knapparna i vissa elektroniska ärendehanteringstjänster inte visas rätt. Använd tangentkombinationen Ctrl och F5 för att ladda knappikonerna. Om detta inte hjälper, pröva tjänsten med en annan webbläsare.
  • Du kan också kontakta den organisation som ansvarar för blanketten. Kontaktinformationen finns på blankettsidan i punkten Ansvarig organisation.

Den elektroniska blanketten fungerar felaktigt. Jag har hört att tömning av webbläsarens cacheminne skulle kunna hjälpa. Hur tömmar jag cacheminnet?

Tömning av webbläsarens cacheminne, dvs. rensning av webbhistorik och cookies, hjälper ofta i tekniska problemsituationer som gäller e-tjänster. Om blanketten eller delar av den inte fungerar eller inte syns på rätt sätt i din webbläsare, försök att tömma cacheminnet i din webbläsare.

I olika webbläsare sker tömning på lite annorlunda sätt.
- Till exempel i de flesta versioner av webbläsaren Internet Explorer kan du tömma din webbhistorik i webbläsarens meny, i sektionen Verktyg > Internet-alternativ > mellanbladet Allmänt > punkten Webbhistorik.- - Samma process sker i webbläsaren Mozilla Firefox genom att välja följande steg från webbläsarens meny: Verktyg > Inställningar > Panelen Avancerat > mellanbladet Nätverk
- I webbläsaren Google Chrome tömmer man cacheminnet genom att välja: Verktyg > Ta bort webbinformation.

Närmare instruktioner hittar du i anvisningarna för den webbläsare som du använder.

Ifall du har justerat din webbläsare så att den kommer ihåg användarnamnen och lösenorden som du har använt på vissa sidor, förlorar cacheminnet informationen efter tömningen. Då behöver du logga dig in i tjänsterna på nytt.

Jag lyckas inte lämna en elektronisk anmälan som gäller en minderårig.

Nätbankkoderna, mobilcertifikatet och det elektroniska ID-kortet har kopplats till en specifik personbeteckning. En vårdnadshavare kan således inte använda sina egna koder för att i barnets namn göra en anmälan som kräver identifiering, om inte annat anges. Anmälningar som gäller minderåriga ska i allmänhet göras med en blankett som ska skrivas ut.

Hur vet jag att min blankett säkert har mottagits?

När du har skickat en elektronisk blankett får du i allmänhet en kvittering på att blanketten har skickats. Om du vill kontrollera att den skickade blanketten har mottagits eller fråga hur ditt ärende framskrider, ska du kontakta den myndighet som ansvarar för blanketten eller det närmaste verksamhetsstället för organisationen. Kontaktinformationen hittar du i punkten Ansvarig organisation på blankettsidan. (Den ansvariga organisationen t.ex. för blanketten www.suomi.fi/suomifi/svenska/e-tjanster/blanketter/ork_ork01/index.html är Rättsregistercentralen).

Vänligen observera att blanketter som handlar exempelvis om arbetslöshet behandlas vid arbets- och näringsbyråerna även om blanketterna produceras vid arbets- och näringsministeriet.

Jag skickade en blankett elektroniskt, men fick ett felmeddelande efteråt. Har min blankett gått fram?

Ett felmeddelande pekar på att blanketten inte gått fram. Om du misstänker att en blankett som du fyllt i inte har gått fram, kontakta den organisation till vilken du försökte skicka din ansökan.

Suomi.fi-portalens redaktion  har inte åtkomst till blankettens uppgifter och vi kan inte kontrollera om din blankett gått fram.

Hur länge tar det att behandla blanketten som jag skickade?

Organisationer anger ofta den uppskattade tiden för behandlingen av blanketterna på sina webbplatser. Om du vill ha mer detaljerad information om hur ditt ärende framskrider, kontakta den organisation som tar emot blanketten. Kontaktinformationen hittar du i punkten Ansvarig organisation på blankettsidan. (Den ansvariga organisationen t.ex. för blanketten www.suomi.fi/suomifi/svenska/e-tjanster/blanketter/ork_ork01/index.html är Rättsregistercentralen).

Du kan också kontakta den ifrågavarande organisationens närmaste verksamhetsställe för att fråga hur ditt ärende framskrider.

Blanketter som du skickar behandlas inte i redaktionen för Suomi.fi, och redaktionen har inte åtkomst till uppgifter om behandlingen av din blankett.

Hur vet jag vilken organisation är ansvarig för en blankett? Vart ska jag skicka en ifylld blankett för utskrift ?

Den ansvariga organisationen för blanketten hittar du i punkten Ansvarig organisation på blankettsidan (den ansvariga organisationen t.ex. för blanketten www.suomi.fi/suomifi/svenska/e-tjanster/blanketter/ork_ork01/index.html är Rättsregistercentralen). Du kommer till sidan för kontaktinformation på organisationens webbplats genom att klicka på den ansvariga organisationens länk.

Den ansvariga organisationen svarar för blankettens innehåll och funktion och för anvisningarna för ifyllande av blanketten. Om du har frågor om blankettens innehåll eller om hur ditt ärende framskrider, kontakta direkt blankettens ansvariga organisation. Redaktionen för portalen Suomi.fi tar inte emot eller behandlar blanketter som skickas via portalen.

På blanketter för utskrift  eller i anslutning till dem finns i allmänhet anvisningar om vart blanketten och dess eventuella bilagor ska skickas. När du skickar en elektronisk blankett, går den automatiskt till rätt mottagare.

I Suomi.fi finns e-tjänster samt blanketter i Word-, Excel-, PDF- och RTF-format för utskrift .

Hur kan jag granska en blankett som jag skickat via en e-tjänst?

En del av de elektroniska blanketterna som skickats eller sparats ofullständiga i portalen Suomi.fi sparas i sektionen  Mina e-tjänster i portalen. En del av blanketterna sparas i sin tur endast i den mottagande organisationens egna system.

I sektionen Mina e-tjänster i portalen Suomi.fi sparas de blanketter som har en länk till Mina e-tjänster på blankettsidan (se t.ex. blankettsidan www.suomi.fi/suomifi/svenska/e-tjanster/blanketter/vh_7208/index.html).

Blanketter som kan sparas i Mina e-tjänster har alternativet för sparande av blanketten som standardval. Om du avlägsnar detta val från blanketten, sparas den inte. Skickade blanketter som sparas i Mina e-tjänster förvaras i Mina e-tjänster i 24 månader.

En blankett sparas i Mina e-tjänster endast om det är fråga om en e-tjänst som förutsätter identifiering. Du kan identifiera dig beroende på organisation med ett chipförsett identitetskort som utfärdats av polisen, med nätbankkoder som din bank beviljat eller med mobil id.

I Suomi.fi finns e-tjänster samt  blanketter i Word-, Excel-, PDF- och RTF-format för utskrift . Blanketter som ska skrivas ut kan inte sparas i Mina e-tjänster.

Kan jag spara en blankett som jag redan börjat fylla i och återvända senare för att komplettera den?

Blanketter för utskrift: En del av de blanketter som ska skrivas ut kan du spara ofullbordade eller färdiga på din egen dator. En del blanketter har emellertid inte denna möjlighet, utan de ska fyllas i och skrivas ut genast. Du får reda på detta genom att pröva. Skillnader mellan blanketter beror på att varje organisation bestämmer själv huruvida deras blanketter för utskrift  kan sparas eller inte.

E-tjänster: En del av de elektroniska blanketterna sparas ofullbordade i sektionen  Mina e-tjänster i portalen Suomi.fi. Du hittar dina blanketter när du identifierar dig i Mina e-tjänster. I tjänsten sparas de blanketter som har en länk till Mina e-tjänster på sin blankettsida. (Se t.ex. blankettsidan http://www.suomi.fi/suomifi/svenska/e-tjanster/blanketter/vh_7208/index.html).

Blanketter som kan sparas i Mina e-tjänster har alternativet för sparande av blanketten som standardval. Om du avlägsnar detta val från blanketten, sparas den inte. Mina e-tjänster kan endast användas av identifierade användare. Ofullbordade blanketter som har sparats förvaras i Mina e-tjänster i 3 månader.

Hur kan jag korrigera uppgifterna på en blankett som jag redan skickat?

Du kan korrigera uppgifterna på en blankett som du redan skickat endast genom att kontakta den organisation som behandlar blanketten. Redaktionen för Suomi.fi har inte åtkomst till blanketter som du skickat och därför kan vi inte behandla begäran om ändringar. Redaktionen kan inte heller förmedla ändringsuppgifter till de organisationer som ansvarar för blanketterna.

Jag kan inte öppna ett elektroniskt myndighetsbeslut som skickats till mig. Vad ska jag göra?

Du har fått ett meddelande per e-post eller sms att det elektroniska myndighetsbeslutet som du beställt finns att hämta. Beslutet ska öppnas inom en vecka från att meddelandet har ankommit. Om du inte klickar på länken i det meddelande som du fått inom en vecka, postas beslutet till dig på papper och länken går inte längre att öppna.

Om du öppnar länken som du fått innan fristen på en vecka går ut, kommer du till en sida där du identifierar dig i tjänsten med nätbankkoder, mobil id eller elektroniskt ID-kort. Om beslutet är avgiftsbelagt, ska du betala den avgift som debiteras för hämtning av beslutet innan du kan öppna det. Vid problem med betalningen eller andra problem i anslutning till beslutet kontakta den organisation som utfärdat beslutet. Om ärendet handlar exempelvis om ansökan om specialskyltar, kontakta Trafiksäkerhetsverket Trafi för information, och om ärendet gäller ett gränszonstillstånd, ska du kontakta Gränsbevakningsväsendet.

Identifiering i en e-tjänst

Jag har varken nätbankkoder, mobil id eller elektroniskt ID-kort. Hur kan jag identifiera mig i en e-tjänst?

Tills vidare är det endast möjligt att identifiera sig i en e-tjänst med nätbankkoder, mobil id eller elektroniskt ID-kort. Om du vill använda e-tjänster, ska du skaffa något av dessa. Läs mer om elektronisk identifiering.

Då du använder bankkoder för att identifiera dig ska de koder som du använder vara personliga. Om exempelvis du och din make har ett gemensamt bankkonto, utfärdar banken separata nätbankkoder som är kopplade till era egna personbeteckningar till er båda. Det är inte möjligt att identifiera sig i medborgarens identifierings- och betalningstjänst med ett företags nätbankkoder.

Många blanketter finns att få både i en version som kräver identifiering och i en version i pdf som du kan fylla i, skriva ut och posta till myndigheten.

Kan jag identifiera mig i en e-tjänst med bankkoder som är utfärdade åt min make?

Du kan inte använda din makes bankkoder för identifiering. Bankkoder som används för identifiering ska vara personliga. Om du och din make har ett gemensamt bankkonto, utfärdar banken separata nätbankkoder som är kopplade till era egna personbeteckningar till er båda.

Jag försöker identifiera mig i en e-tjänst, men transaktionen avbryts redan i identifieringsskedet.

Om du inte lyckas identifiera dig i en e-tjänst, töm webbläsarens cacheminne och försök identifiera dig på nytt. Du kan också försöka använda tjänsten med en annan webbläsare. Vänligen observera att det kan förekomma korta avbrott som tillfälligt förhindrar identifiering i identifieringstjänsterna. Försök identifiera dig på nytt om en stund.

Om du trots dessa åtgärder inte lyckas identifiera dig i den önskade e-tjänsten med nätbankkoder, mobil id eller elektroniskt ID-kort, skicka respons om problemsituationen med Suomi.fi-portalens responsblankett. Berätta i din respons vilken tjänst du försökte identifiera dig i och vilket identifieringssätt du försökte använda. Beskriv felmeddelandet som du fick eller ta ett skärmklipp av felmeddelandet. Berätta också vilken webbläsare och vilket operativsystem du använde när du identifierade dig. Glöm inte att ange dina kontaktuppgifter i responsmeddelandet!

Vänligen observera att med bankkoderna av ett företag eller ett samfund kan man inte identifiera sig i tjänsterna som är avsedda för privatpersoner. För dem behöver man personliga nätbankkoder som är kopplade till användares personbeteckning.

Identifieringstjänsten kräver att jag identifierar mig på nytt trots att jag redan en gång gav nätbankkoderna.

Om det gäller en avgiftsbelagd tjänst ska man ge nätbankkoderna på nytt för att utföra en betalningstransaktion i tjänsten.

Min bank finns inte bland identifieringsalternativ.

Alla organisationer som använder en nätidentifierings- och betalningstjänst nämner inte varje bank i sitt urval av identifieringsalternativ. Om en bank inte finns bland en viss organisations identifieringsalternativ är det skäl att direkt kontakta och ge respons till organisationen som erbjuder tjänsten.

Medborgarkontot

Vad är Medborgarkontot?

Medborgarkontot är en informationssäker kanal för e-kommunikation mellan medborgare och myndigheter. Medborgarkontot är en del av portalen Suomi.fi. Medborgarkontot är en leveransadress som ersätter papperspost för medborgare som har tagit Medborgarkontot i bruk. Tjänsten möjliggör sändningen av både vanliga och bevisliga delgivningar till medborgare. För närvarande är det endast möjligt att få ett begränsat antal beslut på Medborgarkontot.

Du får alla meddelanden och handlingar från de myndigheter som använder Medborgarkontot till ett och samma ställe elektroniskt. Du kan spara handlingarna i din egen dator eller förvara dem på ditt Medborgarkonto. Om du vill får du en påminnelse från Medborgarkontot när du har fått nya meddelanden. Då behöver du inte själv bevaka Medborgarkontot aktivt.

Användningen av Medborgarkontot är avgiftsfri.

Hur kan jag skapa mitt eget Medborgarkonto?

Alla medborgare med rättshandlingsförmåga och finländsk personbeteckning som har tillgång till nätbankkoder, mobil id eller ett elektroniskt ID-kort kan skapa ett eget Medborgarkonto. För att kunna börja använda Medborgarkontot ska du identifiera och registrera dig i tjänsten och godkänna användarvillkoren för Medborgarkontot.

För att börja skapa ett eget Medborgarkonto, gå till adressen https://asiointitili.suomi.fi/ och klicka på knappen Ta i bruk Medborgarkontot! Identifiera dig i tjänsten med webbankkoder, mobil id eller elektroniskt ID-kort. Medborgarkontot är personligt. Av den anledningen kan du skapa ett konto endast för dig själv.

Efter att du identifierat dig i Medborgarkontot ska du läsa användarvillkoren för Medborgarkontot och kontrollera eller komplettera dina egna uppgifter. Skapa slutligen ditt eget Medborgarkonto genom att klicka på knappen Skapa Medborgarkonto.

Hur länge stannar handlingarna kvar på Medborgarkontot?

Handlingarna som har mottagits på Medborgarkontot sparas på ditt konto i 24 månader. Likväl kan du spara handlingarna på din egen dator så länge som du vill. Dessutom kan du när som helst fråga myndigheten som har behandlat ditt ärende om handlingarna som gäller dig, eftersom myndigheten är skyldig att spara handlingarna.

Hur kan jag avsluta användningen av Medborgarkontot?

Du kan stänga Medborgarkontot när som helst, och därefter får du på nytt all post från myndigheterna med papperspost. Du kan ställa ditt Medborgarkonto i passivt läge. Då stängs inte kontot, men inga nya ärendemeddelanden och handlingar skickas till kontot, utan de skickas till dig med papperspost.

Hur kan jag skicka en blankett till myndigheten för att anhängiggöra mitt ärende?

Den offentliga förvaltningens samtliga e-tjänster kan du söka via Suomi.fi-portalen. Du kan antingen utföra en sökning efter tjänster i portalen Suomi.fi eller bläddra genom tjänsterna ämnesvis. I navigeringsmenyn upptill på sidan kan du välja "Service enligt tema" eller "E-tjänster". "E-tjänster" innehåller endast ärendehanteringstjänster och blanketter. ”Service enligt tema” innehåller dessutom länkar till organisationernas webbplats som visar information om tjänsterna. Du behöver inte ett Medborgarkonto för att skicka blanketter.

Hur kan jag skicka ett meddelande till en myndighet från Medborgarkontot?

Det är möjligt att skicka meddelanden från Medborgarkontot till en del av myndigheter och kommuner som är anslutna till Medborgarkontot. Alla myndigheter tar dock inte emot meddelanden via Medborgarkontot. Om du vill ta kontakt med en myndighet som inte tillåter kontakt via Medborgarkontot skick e-post från din egen e-postadress eller kontakta över telefon.

Hur vet jag att Medborgarkontot är säkert?

Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori ansvarar för Medborgarkontotjänsten och ser till att Medborgarkontot är säkert och överensstämmer med gällande lagstiftning. De ärendemeddelanden och handlingar som finns på Medborgarkontot förvaras i krypterad form och nätförbindelsen mellan Medborgarkontot och webbläsaren är SSL-krypterad. Bara du har möjlighet att läsa dina ärendemeddelanden och de handlingar som skickas till dig.

Jag har fått en e-post och/eller ett textmeddelande om att kontrollera mina kontaktuppgifter på Medborgarkontot. Är meddelandet och länken i meddelandet säkra att öppnas?

Meddelandet har skickats av Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori. Länken till Medborgarkontot i meddelandet är säker att öppnas. Om det har tagit mer än sex (6) månader sedan dina kontaktuppgifter på Medborgarkontot  har uppdaterats, skickas det en automatisk frågan om att kontrollera  kontaktuppgifterna.

 

Övriga frågor

Den tjänst som jag vill använda är avgiftsbelagd. Hur ska jag göra för att betala?

En del av e-tjänsterna i portalen Suomi.fi förutsätter betalning av en avgift för tjänsten. Betalningssättet varierar beroende på blankett. Betalningen kan debiteras av dig i anslutning till att du använder  e-tjänsten eller med en faktura som skickas hem till dig i efterhand.

I vissa e-tjänster som presenteras i Suomi.fi kan du välja hur beslutet ska skickas till dig. Du kan välja att den skickas till dig mot postförskott eller som ett elektroniskt beslut. Om du väljer det elektroniska beslutet får du meddelande per e-post eller sms när beslutet kommer. Efter detta ska du identifiera dig i tjänsten med den länk som du fått i meddelandet och betala avgiften innan du kan öppna beslutet.

Vänligen observera att de bankkoder som används för identifiering och betalning ska vara personliga. Bankkoderna kan inte ha anknytning exempelvis till företags- eller föreningsverksamhet. Den som identifierar sig i tjänsten och betalaren ska vara samma person.

Hur kan jag granska en elektronisk brottsanmälan som jag skickat?

Det är inte möjligt att granska uppgifterna i en elektronisk brottsanmälan efter att anmälan har skickats. Efter att du skickat anmälan får du en kvittering som visar alla uppgifter som du skickat. Om du vill göra ändringar i din anmälan, om du vill ha en kopia på den för försäkringsbolaget eller om du vill återkalla anmälan, kontakta Polisen.

Vad är en elektronisk signatur?

Är e-tjänsterna säkert trygga att använda?

Att använda blanketter och e-tjänster som produceras av den offentliga förvaltningen är informationssäkert. Kommunikationen mellan e-tjänsterna och användarna är skyddad på ett sådant sätt att utomstående inte kan ta del av den.

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.