Suomi.fi förnyas under sommaren 2017 och ersätter den nuvarande Suomi.fi-portalen, FöretagsFinland-portalen och Suomi.fi:s Arbetsrum som samlar ihop tjänster för myndigheter.Lär känna Suomi.fi:s utvecklingsversion.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Förstasidan / E-tjänster

E-tjänster

Du kan starta ärendehanteringsprocessen med myndigheten med hjälp av e-tjänsterna och blanketterna i portalen Suomi.fi. Klicka på bilden och bekanta dig med de olika faserna i ärendehanteringen.

Bilden visar olika faserna i ärendehanteringsprocessen 1. Sök blankett 2. Sköt ärenden 3. Skicka blanketten 4. Myndigheten handlägger ditt ärende  5. Du får beslut elektroniskt eller per post

Sök e-tjänster och blanketter

Skriv namnet på e-tjänsten eller blanketten för utskrift i sökrutan. Du kan även använda tema, blankettkod eller namn på organisation som sökordet.

Elektroniska beslut

Till Medborgarkontot kan du få ett beslut eller en tillkännagivande i elektronisk form i stället för papperspost.

Mina e-tjänster

Söker du webblanketterna som du har lagrat? Gå till Mina e-tjänster och identifiera dig genom att välja organisationen vars blankett du har lagrat.

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.