Suomi.fi förnyas under året 2017 och ersätter den nuvarande Suomi.fi-portalen, FöretagsFinland-portalen och Suomi.fi:s Arbetsrum som samlar ihop tjänster för myndigheter.Lär känna Suomi.fi:s utvecklingsversion.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Förstasidan / E-tjänster / IBAN-kontonummer och bankernas BIC-koder

IBAN-kontonummer och bankernas BIC-koder

Bankerna i Finland övergår till betalningsförmedling inom det gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA). Även bankerna i Finland har kontonumren i IBAN-form i fortsättningen.

Från augusti 2014 ska kontonumret alltid uppges i IBAN-form. Vid behov ska användaren, beroende på ärendehanteringstjänsten även uppge bankens BIC-kod.

Ditt IBAN-kontonummer hittar du i ditt kontoutdrag eller din nätbank. Finländska IBAN-nummer inleds med FI och omfattar 18 tecken. Du kan omvandla ditt gamla finländska kontonummer till IBAN-form med hjälp av en räknare, som finns på webbplatsen för din egen bank.

Det går inte att på egen hand skapa ett IBAN-kontonummer eller en BIC-kod utan de ska alltid kontrolleras i kontoutdraget, med av IBAN-räknaren på bankens webbplats eller i nätbanken!

Exempel på gammalt kontonummer och kontonummer i IBAN-form

Traditionellt kontonummer 500015-456
Kontonummer i IBAN-form FI1350001540000056

Exempel på BIC-kod

  • OKOYFIHH
  • AABAFI22
  • PSPBFIHH
  • HANDFIHH

IBAN (International Bank Account) är ett internationellt kontonummer. IBAN består av en landskod, två kontrolltecken och ett kontonummer. Finländska IBAN-nummer omfattar alltid 18 tecken.

BIC-koden (Bank Identification Code, SWIFT-koden), som kan bestå av 8 eller 11 tecken, identifierar banken eller bankgruppen som betalningen förmedlas till.

Om du har frågor om användningen av IBAN-kontonummer eller BIC-koder, kontakta din egen bank.

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.