Förstasidan / E-tjänster / Elektronisk identifiering och signatur / Identifiering och elektronisk signatur med certifikat som anslutits till tjänstekort

Identifiering och elektronisk signatur med certifikat som anslutits till tjänstekort

Med tjänstekort avses ett kort som en myndighet beviljat en tjänsteman och som tjänstemannen kan använda till exempel för elektronisk kommunikation och ärendehantering. Kortet kallas också för organisationskort. På kortet lagras certifikat som anknyter till tjänstemannens arbetsuppgifter eller roll. Med hjälp av certifikaten är det möjligt att identifiera personen som en myndighetsrepresentant.

Så här identifierar du dig med certifikatet på tjänstekortet

För att du ska kunna använda ett certifikat som har anslutits till tjänstekortet krävs att ett program för läsning av kortet finns installerat i datorn. Befolkningsregistercentralen erbjuder personer som använder medborgar- eller organisationscertifikat Fujitsu Oy:s kortläsarprogram mPollux Digisign Client avgiftsfritt. Du kan ladda ned kortläsarprogrammet avgiftsfritt till din egen dator på Befolkningsregistercentralens FINEID-webbplats.

Be IT-användarsupporten i din organisation om hjälp, om du inte själv kan installera kortläsarprogrammet.

Gör så här när du identifierar dig:

  1. När du loggar in dig skall du placera kortet i läsaren (åt rätt håll) och vänta på att kortläsarprogrammet hinner läsa uppgifterna på kortet. Låt kortet vara kvar i kortläsaren hela tiden när du använder tjänsten.
  2. När du har placerat kortet i läsaren kan du trycka på den knapp eller länk på inloggningssidan som leder till identifieringen. Kortläsarprogrammet ber dig välja certifikat. Välj certifikatet som är försett med ditt namn. Efter detta frågar programmet efter din behörighetskod (PIN 1). Du har fått koden tillsammans med ditt certifikatkort.
  3. 3. Om du får en felsida då du loggar in dig med certifikatkortet är det sannolikt att förbindelsen mellan kortläsarprogrammet och din webbläsare har brutits. Stäng alla fönstren på din Internetläsare och starta webbläsarprogrammet på nytt.
  4. När du avslutar tjänsten skall du logga dig ut och avlägsna kortet från läsaren.
  5. Kom ihåg att förvara kortets PIN-koder på en annan plats än kortet.

Så här undertecknar du med certifikatet som finns på tjänstekortet

En del e-tjänster skall också undertecknas elektroniskt innan de sänds.

Elektronisk underteckning av en blankett görs till merparten på samma sätt som identifiering.

När du undertecknar med certifikatkortet, ber kortläsarprogrammet dig använda signaturkoden (PIN 2). Ge koden och följ anvisningarna som programmet ger.

Ytterligare information om certifikatkorten

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.