Förstasidan / E-tjänster / Elektronisk identifiering och signatur / Identifiering för minderåriga barn

Identifiering för minderåriga barn

En del e-tjänster kräver elektronisk identifiering av användaren. Beroende på e-tjänsten görs identifieringen antingen med personliga nätbankkoder eller med ett chipförsett kort som innehåller medborgarcertifikat.  E-tjänster som kräver identifiering kan inte användas på en annan persons vägnar.

Vid behov kan föräldrarna använda e-tjänster på barnets vägnar om barnet har egna nätbankskoder eller ett elektroniskt ID-kort och föräldrarna kan använda dessa. Det är inte alla banker som beviljar bankkoder för barn under 15 år. Du får närmare uppgifter om dessa regler på din egen bank.

Det chipförsedda ID-kortet för minderåriga beviljas av polisen. Kortet gäller för fem år. För elektronisk kommunikation skall du förutom kortet också ha en kortläsare och ett gratis kortläsarprogram. Kortläsarprogrammet (mPollux Digisign Client) kan laddas ned gratis från Befolkningsregistercentralens FINEID.fi-sida.

Största delen av de FPA-förmåner som beviljas för vården av barnet söks med förälderns personnummer. Föräldern använder den aktuella e-tjänsten med sin egen personbeteckning. Uppgifter som endast kan sökas med barnets personliga uppgifter är bl.a. beslut om sjukvårdsersättningar, handikappbidrag för under 16-åringar samt familjepension. Magistraterna har också vissa e-tjänster för under 18-åriga som föräldrarna inte kan använda på barnets vägnar med sina egna nätbankskoder.

Ytterligare information

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.

Suomi.fi-redaktionen | Statskontoret