Suomi.fi förnyas under sommaren 2017 och ersätter den nuvarande Suomi.fi-portalen, FöretagsFinland-portalen och Suomi.fi:s Arbetsrum som samlar ihop tjänster för myndigheter.Lär känna Suomi.fi:s utvecklingsversion.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Förstasidan / E-tjänster / Allmän ärendeblankett för privatpersoner

Allmän ärendeblankett för privatpersoner

Ärendeblankett för privatpersoner, med vilken elektroniska dokument skickas som bilagda filer till miljöministeriet och Finlands miljöcentral (SYKE) förvaltningsområde för officiell ärendehantering.

NTM-centralerna har också sina egna allmän ärendeblankett för privatpersoner för officiell ärendehantering. Blankettkod är ELY002.

Anmärkningsblanketten kräver inte identifiering. Det är inte möjligt att spara uppgifterna i blanketten, och man kan inte fortsätta att fylla i blanketten senare. Alla uppgifter ska fyllas i på samma gång. När blanketten är ifylld, skicka den genom att trycka på Skicka. Stäng-knappen stänger blanketten och tömmer uppgifter som skrivits i den.

Blankettkod: YM002
Ansvarig organisation: Miljöförvaltningen

Övriga språkversioner: På finska

Gå vidare till e-tjänsten

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.