Suomi.fi förnyas under sommaren 2017 och ersätter den nuvarande Suomi.fi-portalen, FöretagsFinland-portalen och Suomi.fi:s Arbetsrum som samlar ihop tjänster för myndigheter.Lär känna Suomi.fi:s utvecklingsversion.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Förstasidan / E-tjänster / Allmän ärendeblankett för företag, föreningar och verksamhetsidkare

Allmän ärendeblankett för företag, föreningar och verksamhetsidkare

Ärendeblankett för företag, föreningar och verksamhetsidkare, med vilken elektroniska dokument skickas som filer till miljöministeriet och Finlands miljöcentral (SYKE) för officiell ärendehantering. I samband med hanteringen ombeds kunden uppge FO-nummer.

NTM-centralerna har också sina egna allmän ärendeblankett för företag, föreningar och verksamhetsidkare för officiell ärendehantering. Blankettkod är ELY001.

Anmärkningsblanketten kräver inte identifiering. Det är inte möjligt att spara uppgifterna i blanketten, och man kan inte fortsätta att fylla i blanketten senare. Alla uppgifter ska fyllas i på samma gång. När blanketten är ifylld, skicka den genom att trycka på Skicka. Stäng-knappen stänger blanketten och tömmer uppgifter som skrivits i den.

Blankettkod: YM001
Ansvarig organisation: Miljöförvaltningen

Övriga språkversioner: På finska

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.