Suomi.fi förnyas under året 2017 och ersätter den nuvarande Suomi.fi-portalen, FöretagsFinland-portalen och Suomi.fi:s Arbetsrum som samlar ihop tjänster för myndigheter.Lär känna Suomi.fi:s utvecklingsversion.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Förstasidan / E-tjänster / Årsanmälan dividender 2016, specifikationer (7812E)

Årsanmälan dividender 2016, specifikationer (7812E)

Bolag som delar ut dividend ska lämna uppgifter om utdelade dividender och sådana utdelningar från en fond för fritt eget kapital som beskattas som dividend. Lämna årsanmälan om dividender som dividendtagaren har kunnat lyfta under skatteåret, även om hen ännu inte gjort det.

Lämna en separat årsanmälan för varje dividendutdelningsbeslut. I den ska ingå specifikationer och ett sammandrag (7812E och 7812Y).

För att autentisera dig ska du ha webbankkoder, ett elektroniskt identitetskort eller en Katso-kod (PWD eller OTP).

Korrigering och radering av uppgifter på webblanketten

Korrigering av uppgifter
Du kan korrigera dividendtagarens uppgifter genom att skicka in nya uppgifter. Hämta din tidigare anmälan under Mina e-tjänster. Öppna anmälan via länken Använd som underlag. Korrigera uppgifterna och skicka blanketten. Du kan skicka samtliga dividendtagares uppgifter på nytt eller endast sådana dividendtagares uppgifter som du har korrigerat.

Radering av uppgifter
Du kan ta bort uppgifter genom att lämna raderingsanmälan för dividendtagaren i fråga. Hämta din tidigare anmälan under Mina e-tjänster. Öppna anmälan via länken Använd som underlag. Lämna raderingsanmälan för de dividendtagare vilkas uppgifter du vill ta bort. Skicka blanketten.

Alternativt kan du korrigera eller ta bort uppgifter genom att skicka in nya uppgifter om dividendtagaren eller genom att lämna raderingsanmälan på en ny blankett.

Blankettkod: 7812Ev16
Ansvarig organisation: Skatteförvaltningen

Övriga språkversioner: På finska

Gå vidare till e-tjänsten

 

Ladda ned blanketterna som du vill skriva ut

 

Anvisningar för att fylla i blanketten

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.