Suomi.fi förnyas under sommaren 2017 och ersätter den nuvarande Suomi.fi-portalen, FöretagsFinland-portalen och Suomi.fi:s Arbetsrum som samlar ihop tjänster för myndigheter.Lär känna Suomi.fi:s utvecklingsversion.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Förstasidan / E-tjänster / Överlåtelseskattedeklaration (6012r)

Överlåtelseskattedeklaration (6012r)

På denna blankett anmäler du ditt köp av aktier i ett bostadsaktiebolag eller ömsesidigt fastighetsaktiebolag och deklarerar överlåtelseskatten du betalat på dessa eller uppger att bostadsköpet är ditt första. Den elektroniska överlåtelseskattedeklarationen kan inte användas för att deklarera s.k. delägarbostad, överlåtelse som utgör byte, första bostad som inte i sin helhet tas i permanent bostadsbruk, köp som gäller andra än bostadsaktiebolag eller ömsesidiga fastighetsaktiebolag (s.k. näringsaktier). Deklarera dessa på papper.

Genomförs köpet utan mäklare ska överlåtelseskatten vara betald innan du deklarerar. Bara en lägenhet eller lokal kan deklareras per blankett även om köparna är fler. Anteckna då alla köpare på en och samma blankett.

När du skickat blanketten ska du skriva ut en mottagningsbekräftelse. Köparen får sitt förvärv antecknat i aktieboken genom att visa upp överlåtelseskattedeklarationen för bostadssamfundet tillsammans med mottagningsbekräftelsen.

Logga in till blanketten med din nätbankskod, ditt elektroniska personkort (EID-kort) eller din Katso-kod. Javascript måste vara aktiverat i webbläsaren.

Du kan mellanspara blanketten och fortsätta fylla i den senare. Mellansparade blanketter finns under Mina e-tjänster. Som underlag för din deklaration kan du använda blanketter som du tidigare skickat via tjänsten.

Behöver du ta bort eller ändra en tidigare skickad blankett, ring 029 497 003 (mån –- fre kl. 9– - 16.15).

Blankettkod: 6012_2015
Ansvarig organisation: Skatteförvaltningen

Övriga språkversioner: På finska

Gå vidare till e-tjänsten

 

Ladda ned blanketterna som du vill skriva ut

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.