Suomi.fi förnyas under sommaren 2017 och ersätter den nuvarande Suomi.fi-portalen, FöretagsFinland-portalen och Suomi.fi:s Arbetsrum som samlar ihop tjänster för myndigheter.Lär känna Suomi.fi:s utvecklingsversion.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Förstasidan / E-tjänster / Överlåtelsebrev -Överföring av äganderätt till fordon / farkost

Överlåtelsebrev -Överföring av äganderätt till fordon / farkost

Detta överlåtelsebrev kan användas som köpebrev eller annan åtkomsthandling gällande överföring av äganderätt till fordon eller farkost.

Överlåtelsebrevet bör göras upp i två exemplar, ett för säljaren och ett för köparen.

Det rekommenderas att säljaren av ett fordon lämnar en överlåtelseanmälan till Trafi i tjänsten Mina ärenden efter affären.

Blankettkod: B124
Ansvarig organisation: Trafiksäkerhetsverket Trafi

Övriga språkversioner: På finska

Gå vidare till e-tjänsten

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.