Förstasidan / E-tjänster / Ansökan om utbetalning av stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen

Ansökan om utbetalning av stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen

Utbetalningsansökan ska lämnas till kontaktpersonen vid arbets- och näringsbyrån inom en månad från genomförandet av ändringsarbetet eller anskaffningen, eller i fråga om en annan arbetstagares hjälpinsats månatligen inom två månader från det att utbetalningsperioden gick ut.

Ansökan ska lämnas in till arbets- och näringsbyrån.

Blankettkod: TEM686
Ansvarig organisation: Arbets- och näringsministeriet ANM

Övriga språkversioner: På finska

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.