Förstasidan / E-tjänster / Ansökan om/redovisning av ersättning till kommunen för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Ansökan om/redovisning av ersättning till kommunen för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Kommunen har rätt att av statens medel få ersättning för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte varje person som deltar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Ansökan ska tillställats NTM-centralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter.

Blankettkod: TEM362
Ansvarig organisation: Arbets- och näringsministeriet ANM

Övriga språkversioner: På finska

 

Se bilagorna

  • Bilaga till blankett TEM362r Blankettkod: TEM362j

    Specification av personer som deltagit i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte under redovisningsperioden

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.