Förstasidan / E-tjänster / Ansökan om utbetalning av lönesubvention, kommun och samkommun (besluten om lönesubvention från och med 1.1.2015)

Ansökan om utbetalning av lönesubvention, kommun och samkommun (besluten om lönesubvention från och med 1.1.2015)

Ansökan om utbetalning av lönesubvention görs med denna blankett om beslutet av lönesubvention har gjorts efter 1.1.2015.

Ansökan om lönesubvention görs i efterskott i utbetalningsperioder på 1, 2 eller 3 månader, enligt vad som fastställts i beslutet om lönesubvention. Den utbetalningsperiod som fastställts i subventionsbeslutet baserar sig på det val som arbetsgivaren gjort i ansökan om lönesubvention.

Utbetalningsansökan ska lämnas in till närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (utvecklings- och förvaltningscentret) inom två månader från utgången av den kalendermånad under vilken utbetalningsperioden går ut. Om subvention inte söks inom denna tidsfrist, preskriberas utbetalningsansökan och subvention betalas inte för utbetalningsperioden i fråga. På utbetalning av lönesubvention tillämpas 29 § i statsunderstödslagen (688/2001).

En kopia av arbetsavtalet ska lämnas in i samband med första utbetalningsansökan. Om lönesubvention beviljats för läroavtalsutbildning, ska en kopia av läroavtalet lämnas in.

Blankettkod: TEM321
Ansvarig organisation: Arbets- och näringsministeriet ANM

Övriga språkversioner: På finska

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.