Suomi.fi förnyas under sommaren 2017 och ersätter den nuvarande Suomi.fi-portalen, FöretagsFinland-portalen och Suomi.fi:s Arbetsrum som samlar ihop tjänster för myndigheter.Lär känna Suomi.fi:s utvecklingsversion.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Förstasidan / E-tjänster / Ansökan om lagfart

Ansökan om lagfart

Lagfart söks för förvärv av fastighet, outbrutet område eller kvotdel inom sex månader från det köpebrevet eller någon annan överlåtelsehandling undertecknats. Ansökan skickas till Lantmäteriverket.

Obs! Det är inte säkert att blanketten fungerar korrekt i webbläsarens PDF-läsare. Det är lättast att fylla i blanketten med ett separat PDF-läsarprogram (t.ex. Adobe Reader). Att spara en ofullständig blankett och att fortsätta fylla i den går bara med Adobe Reader version XI (11.0.00) och nyare versioner.

Blankettkod: E3020
Ansvarig organisation: Lantmäteriverket

Övriga språkversioner: På finska

 

Ladda ned blanketterna som du vill skriva ut

 

Anvisningar för att fylla i blanketten

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.