Suomi.fi förnyas under sommaren 2017 och ersätter den nuvarande Suomi.fi-portalen, FöretagsFinland-portalen och Suomi.fi:s Arbetsrum som samlar ihop tjänster för myndigheter.Lär känna Suomi.fi:s utvecklingsversion.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Förstasidan / E-tjänster / 103B Överföring av stödrättigheter

103B Överföring av stödrättigheter

Du kan överföra rätten att äga eller besitta stödrättigheter på blankett 103B. Anmäl alltid överföringen när ägaren eller innehavaren av stödrättigheter byts. En besittningsöverföring är tidsbegränsad. En överföring av äganderätten är bestående.

Lämna in blanketten till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där den överlåtande gården är belägen före 15.6 det år stödet söks. Lämna också in bilaga 103A som är obligatorisk.

När det gäller överföring av stödrättigheter i samband med överlåtelse av innehavet av hela fastigheten, returnera anmälan före 15.9. det år som man ansöker om stöd.

Senast uppdaterad 6.4.2016

Lomake@mavi.fi (Beställningar och feedback)

Blankettkod: mavi103B
Ansvarig organisation: Landsbygdsverket

Övriga språkversioner: På finska

 

Ladda ned blanketterna som du vill skriva ut

 

Anvisningar för att fylla i blanketten

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.