Suomi.fi förnyas under året 2017 och ersätter den nuvarande Suomi.fi-portalen, FöretagsFinland-portalen och Suomi.fi:s Arbetsrum som samlar ihop tjänster för myndigheter.Lär känna Suomi.fi:s utvecklingsversion.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Förstasidan / E-tjänster / Förbud mot utgivning av personuppgifter

Förbud mot utgivning av personuppgifter

Via Kontroll av egna uppgifter service som tillhandahålls gratis av Befolkningsregistercentralen kan Du kontrollera vilka uppgifter som registrerats om Dig i befolkningsdatasystemet. På Meddela själv -sidan kan du meddela elektroniskt förbud mot utlämning av uppgifter.

OBS! Förbudet mot adresstjänst utgick 1.1.2013 och det har ersatts med två nya förbud: förbud mot utlämning av kontaktuppgifter och förbud mot utlämning av uppgifter för uppdatering av kundregister. Befolkningsregistercentralen registrerar i befolkningsdatasystemet båda de nya förbuden för alla de personer, som har ett gällande förbud mot adresstjänst. Detta föranleder ingen ändring i utlämningen av uppgifter för dem som har meddelat förbud mot adresstjänst, emedan den sammantagna verkningen av de nya förbuden svarar mot verkningen av förbudet mot adresstjänst. Ifall en person önskar att endast någotdera av förbuden ska tillämpas, bör personen meddela magistraten om detta.

Blankettkod: vrk4.90etu
Ansvarig organisation: Magistraterna
Annan ansvarig organisation: Befolkningsregistercentralen

Övriga språkversioner: På finska

Gå vidare till e-tjänsten

 

Se bilagorna

  • Förbud mot utgivning av personuppgifter Blankettkod: vrk4.90

    Var och en har rätt att förbjuda att uppgifter om en själv utlämnas ur befolkningsdatasystemet.

    OBS! Förbudet mot adresstjänst utgick 1.1.2013 och det har ersatts med ...

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.