Suomi.fi förnyas under året 2017 och ersätter den nuvarande Suomi.fi-portalen, FöretagsFinland-portalen och Suomi.fi:s Arbetsrum som samlar ihop tjänster för myndigheter.Lär känna Suomi.fi:s utvecklingsversion.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Förstasidan / E-tjänster / Byggprojektanmälan (endast blankett RH1)

Byggprojektanmälan (endast blankett RH1)

Den som ansöker om bygglov fyller i blanketten (MBL 147 §) och returnerar den till kommunens byggnadstillsynsmyndigheten jämte de övriga handlingar som behövs vid byggtillståndsförfarandet.

Blankettkod: RH1
Ansvarig organisation: Magistraterna
Annan ansvarig organisation: Befolkningsregistercentralen

Övriga språkversioner: På finska

 

Ladda ned blanketterna som du vill skriva ut

 

Se bilagorna

 

Anvisningar för att fylla i blanketten

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.