Suomi.fi förnyas under sommaren 2017 och ersätter den nuvarande Suomi.fi-portalen, FöretagsFinland-portalen och Suomi.fi:s Arbetsrum som samlar ihop tjänster för myndigheter.Lär känna Suomi.fi:s utvecklingsversion.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Förstasidan / E-tjänster / Utdrag ur befolkningsdatasystemet - elektronisk beställningblankett

Utdrag ur befolkningsdatasystemet - elektronisk beställningblankett

Utdrag ur befolkningsdatasystemet tidigare "ämbetsbevis"

Då ett Utdrag ur befolkningsdatasystemet beställs ska uppgifternas användningsändamål uppges och möjligen listade de uppgifter som den organisation som detta har bekräftad liksom även övriga omständigheter som är nödvändiga för att förutsättningarna för utlämnande ska kunna klarläggas.

På begäran antecknas i kontrolldokumentet hos VTJkysely objektet för de utlämnade uppgifterna, deras användningsändamål, tidpunkten för utlämnandet och uppgifterna om beställaren.

VTJ = Befolkningsdatasystemet är ett rikstäckande adb-register med basuppgifter om finska medborgare och utlänningar som är stadigvarande bosatta i Finland.

Blankettkod: maist32
Ansvarig organisation: Magistraterna
Annan ansvarig organisation: Befolkningsregistercentralen

Övriga språkversioner: På finska

Gå vidare till e-tjänsten

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.