Förstasidan / E-tjänster / Ansökan: avgörande som gäller planeringsbehov eller undantag (gäller i alla kommuner)

Ansökan: avgörande som gäller planeringsbehov eller undantag (gäller i alla kommuner)

Blankett för avgörande som gäller planeringsbehov (137 § MarkByggL) eller undantag (171-174 § MarkByggL).

Blanketten hänvisar till finländsk lagstiftning och är inte avsedd för de åländska kommunerna.

Blankettkod: ke6688
Ansvarig organisation: Finlands Kommunförbund

Övriga språkversioner: På finska

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.