Förstasidan / E-tjänster / Ansökan/Anmälan till kommunens byggnadstillsynsmyndighet (gäller i alla kommuner)

Ansökan/Anmälan till kommunens byggnadstillsynsmyndighet (gäller i alla kommuner)

Blankett för ansökan om bygglov, rivningslov, åtgärdstillstånd eller tillstånd för miljöåtgärder eller åtgärdsanmälan.

Blanketten hänvisar till finländsk lagstiftning och är inte avsedd för de åländska kommunerna.

Blankettkod: ke6666
Ansvarig organisation: Finlands Kommunförbund

Övriga språkversioner: På finska

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.