Förstasidan / E-tjänster / Bilaga 3, Utrymmen för dagvård, skolor, barnhem och åldringshem (Helsingfors)

Bilaga 3, Utrymmen för dagvård, skolor, barnhem och åldringshem (Helsingfors)

Anmälan i enlighet med hälsoskyddslagen 13 § om utrymmen för dagvård, skolor, barnhem och åldringshem.

Blankettkod: YmkTSL13LT3
Ansvarig organisation: Helsingfors stad

Övriga språkversioner: På finska

 

Se bilagorna

 

Information om kommunens tjänster som hänför sig till e-tjänsten/blanketten

Skriv ut
Dela Suomi.fi länken
X
 
 

Med funktionen Dela Suomi.fi länken kan du lägga det viktigaste innehållet i Suomi.fi till dina bokmärken eller skicka det per e-post till utvalda mottagare. Du kan också dela ut önskat innehåll i Suomi.fi till dina nätverk på de vanligaste webbsamfundstjänsterna.

XML Sidan senast uppdaterad 07.10.2014
Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.

Suomi.fi-redaktionen | Statskontoret