Förstasidan / E-tjänster / Bilaga 3, Utrymmen för dagvård, skolor, barnhem och åldringshem (Helsingfors)

Bilaga 3, Utrymmen för dagvård, skolor, barnhem och åldringshem (Helsingfors)

Anmälan i enlighet med hälsoskyddslagen 13 § om utrymmen för dagvård, skolor, barnhem och åldringshem.

Blankettkod: YmkTSL13LT3
Ansvarig organisation: Helsingfors stad

Övriga språkversioner: På finska

 

Se bilagorna

 

Information om kommunens tjänster som hänför sig till e-tjänsten/blanketten

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.