Förstasidan / E-tjänster / Anmälan i enlighet med hälsoskyddslagen 13 § (Helsingfors)

Anmälan i enlighet med hälsoskyddslagen 13 § (Helsingfors)

Anmälan i enlighet med hälsoskyddslagen 13 §, Företag och verksamhet

Blankettkod: YmkTSL13
Ansvarig organisation: Helsingfors stad

Övriga språkversioner: På finska

 

Se bilagorna

 

Information om kommunens tjänster som hänför sig till e-tjänsten/blanketten

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.