Förstasidan / E-tjänster / Ungdomsväsendet, ansökan om projektunderstöd (Helsingfors)

Ungdomsväsendet, ansökan om projektunderstöd (Helsingfors)

Projektunderstödet är av engångskaraktär och beviljas för innovativa projekt för ungdomsverksamhet som har perspektiv för utveckling av verksamheten och har som mål att engagera ungdomar och stärka deras sociala identitet. Understöd kan beviljas för att genomföra eller delta i projekt eller evenemang.

Blankettkod: Nk_projektiavustus
Ansvarig organisation: Helsingfors stad

Övriga språkversioner: På finska, På engelska

Gå vidare till e-tjänsten

 

Information om kommunens tjänster som hänför sig till e-tjänsten/blanketten

Skriv ut
Dela Suomi.fi länken
X
 
 

Med funktionen Dela Suomi.fi länken kan du lägga det viktigaste innehållet i Suomi.fi till dina bokmärken eller skicka det per e-post till utvalda mottagare. Du kan också dela ut önskat innehåll i Suomi.fi till dina nätverk på de vanligaste webbsamfundstjänsterna.

XML Sidan senast uppdaterad 07.10.2014
Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.

Suomi.fi-redaktionen | Statskontoret