Förstasidan / E-tjänster / Information till patienter/klienter (Helsingfors)

Information till patienter/klienter (Helsingfors)

Avgifter som uppbärs för långvarig anstaltsvård

Blankettkod: Lv 8
Ansvarig organisation: Helsingfors stad

Övriga språkversioner: På finska

 

Ladda ned blanketterna som du vill skriva ut

 

Se bilagorna

 

Information om kommunens tjänster som hänför sig till e-tjänsten/blanketten

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.