Förstasidan / E-tjänster / Inkomstutredning, För bestämmande av klientavgiften (Helsingfors)

Inkomstutredning, För bestämmande av klientavgiften (Helsingfors)

Används för att samla in uppgifter om klientens inkomster vid bestämmandet av klientavgiften för åldringar och handikappade i långvård

Blankettkod: Lv_3
Ansvarig organisation: Helsingfors stad

Övriga språkversioner: På finska

 

Se bilagorna

 

Information om kommunens tjänster som hänför sig till e-tjänsten/blanketten

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.