Förstasidan / De äldre / Min ekonomi / Försäkringar

Försäkringar

Olika försäkringstyper, försäkringsvillkor, ersättningssummor och självriskandel varierar mellan försäkringsbolagen. Jämförande och anbudsförfarande mellan försäkringarna är viktigt. Ofta är det dock rätt så svårt, eftersom försäkringsprodukterna är mycket olika sinsemellan och de tillhörande villkoren emellanåt svårförståeliga.

Om du skaffar dina försäkringar och banktjänster från samma ställe, kan koncentreringen av tjänsterna leda till att du sparar pengar. Det är dock skäl att alltid kritiskt bedöma säkerheten som försäkringstjänsten medför i relation till dess pris.

Fråga ifall du inte förstår försäkringstermerna. Be försäljaren om en produktbeskrivning för försäkringen och bekanta dig noggrant med den innan du undertecknar avtalet. Kom ihåg att det inte är nödvändigt att upprätta ett avtal under första förhandlingen, utan du kan be om att få dokumenten hem för att bekanta dig närmare med dem. Om det känns besvärligt att förstå avtalet, be någon att hjälpa dig. Du kan kontakta Försäkrings- och finansrådgivningen, om du har frågor gällande försäkringar.

Det är viktigt att med jämna mellanrum, till exempel när man blir pensionerad, kontrollera att de egna försäkringsärendena är à jour. Många märker till exempel inte att fritidsförsäkringen borde ändras till en olycksfallsförsäkring för heltid när livssituationen ändras. Försäkringsbolagen har dock olika åldersgränser vid beviljandet av försäkringar och deras giltighet.

Försäkringsavgifterna av kvinnor och män är lika stora enligt den nya lagstiftningen. Denna förändring gäller nya och årligen förnyande försäkringar. Hittills har män och kvinnor uppburits olika priser för vissa försäkringar. Till exempel livsförsäkringsavgifterna för kvinnor kan ha varit förmånligare än för män, medan kvinnor har varit tvungna att betala mera för sjukkostnadsförsäkringar.

Skriv ut
Dela Suomi.fi länken
X
 
 

Med funktionen Dela Suomi.fi länken kan du lägga det viktigaste innehållet i Suomi.fi till dina bokmärken eller skicka det per e-post till utvalda mottagare. Du kan också dela ut önskat innehåll i Suomi.fi till dina nätverk på de vanligaste webbsamfundstjänsterna.

XML Sidan senast uppdaterad 25.04.2013
Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.

Suomi.fi-redaktionen | Statskontoret