Suomi.fi förnyas under sommaren 2017 och ersätter den nuvarande Suomi.fi-portalen, FöretagsFinland-portalen och Suomi.fi:s Arbetsrum som samlar ihop tjänster för myndigheter.Lär känna Suomi.fi:s utvecklingsversion.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Förstasidan / Suomi.fi:s kontaktuppgifter

Suomi.fi:s kontaktuppgifter

Rådgivning gällande Suomi.fi-portalens innehåll och e-tjänsternas användbarhet ger Medborgarrådgivningen.

Medborgarrådgivningen är en rådgivningstjänst för användare av offentlig service som

 • besvarar allmänna frågor om den offentliga servicen
 • hjälper medborgaren att hitta rätt myndighet eller rätt elektronisk myndighetstjänst för att kunna sköta sina ärenden
 • ger stöd till användning av elektronisk ärendehantering
 • tar emot respons om Suomi.fi-portalens innehåll och användbarhet.

Kontaktuppgifterna för Medborgarrådgivningen

 • du kan skicka frågor till Medborgarrådgivningen med en responsblankett
 • telefon: 0295 000 (mån–fre 8–21, lör 9–15, servicen är stängd söndagar och söckenhelger)
 • e-post: serviceradgivare(at)medborgarradgivning.fi
 • webbtjänst: www.medborgarradgivning.fi
 • per sms i finländska mobilabonnemang för specialgrupper, som tal- och hörselskadade – på numret 13145. Meddelandet ska inledas med Kn.

Medborgarrådgivningen kan inte användas för att anhängiggöra ärenden eller ställa frågor om behandlingen av ett ärende. Organisationerna inom den offentliga förvaltningen ger råd i olika skeden av kommunikationsprocessen. Kontaktuppgifterna för organisationen som du söker hittar du snabbt genom Suomi.fi:s  A–Ö-index.

Redaktionen för Suomi.fi verkar vid Befolkningsregistercentralen. Vid behov kan Suomi.fi-redaktionen kontaktas via e-postadressen suomifi(at)suomi.fi.

Information för den offentliga förvaltningen

Utöver Suomi.fi-portalen producerar redaktionen för Suomi.fi också webbplatsen Arbetsrum, där du hittar information för aktörer som producerar webbtjänster samt e-tjänster och blanketter avsedda för myndigheter. Till Arbetsrummets målgrupper hör särskilt de som producerar och levererar webbtjänster inom den offentliga förvaltningen samt Suomi.fi:s samarbetsnätverk. Även andra aktörer som producerar webbtjänster har nytta av webbplatsen.

 • Suomi.fi:s Arbetsrum
  E-tjänster och blanketter för myndigheter och kvalitetskriterierna för offentliga webbtjänster.
  http://www.suomi.fi/arbetsrum

 

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.