Suomi.fi förnyas under sommaren 2017 och ersätter den nuvarande Suomi.fi-portalen, FöretagsFinland-portalen och Suomi.fi:s Arbetsrum som samlar ihop tjänster för myndigheter.Lär känna Suomi.fi:s utvecklingsversion.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Förstasidan / Information om Suomi.fi

Information om Suomi.fi

Suomi.fi är en gemensam adress för den offentliga förvaltningens webbtjänster riktade till medborgarna. Portalen innehåller väsentlig information och tjänster producerade av den offentliga förvaltningens organisationer, kommunerna eller organisationer och företag som kompletterar deras verksamhet.

Portalen är avsedd för alla personer som är i kontakt med den finländska offentliga förvaltningen oberoende av om de bor i Finland eller utomlands. Suomi.fi-portalen finns på finska, svenska och engelska.

Innehållet i Suomi.fi omfattar e-tjänster och blanketter samt texter och länkar med serviceinformation. Portalen Suomi.fi har också producerat en tjänsteguide för teckenspråkiga. Även Medborgarkontot har anslutits till portalen Suomi.fi.

Suomi.fi-portalen är en tjänst som finansieras av finansministeriet. Redaktionen för Suomi.fi verkar vid Befolkningsregistercentralen.

Medborgarrådgivning

Medborgarrådgivning är en rådgivningstjänst för den offentliga verksamheten. Medborgarrådgivning ger råd per telefon och e-post samt svarar på medborgarnas förfrågningar och respons. Medborgarrådgivning ger råd gällande Suomi.fi-portalens innehåll och sökbarhet samt användbarheten hos de blanketter och e-tjänster som presenteras i portalen.

Varje myndighet, organisation eller företag som är länkad till Suomi.fi-portalen ansvarar för innehållet i sina egna tjänster, funktionen och användningen av tjänsterna samt rådgivningen som gäller störningar i användningen av blanketter och tjänster. Medborgarrådgivning förmedlar respons som gäller den här typen av ärenden till organisationerna. Medborgarrådgivning och responsblanketterna kan inte användas för att anhängiggöra ärenden eller ställa frågor om behandlingen av ett ärende.

Informationens aktualitet

Suomi.fi förmedlar och sammanställer information från olika webbplatser utgivna av offentliga myndigheter, organisationer och företag och tjänster som organisationerna har lagrat in i de gemensamma operativa systemen. Redaktionen för Suomi.fi övervakar inte riktigheten av de webbsidor som länkats till portalen och svarar inte för sidornas innehåll.

Varje natt kontrolleras automatiskt att e-tjänsterna och blanketterna samt länkarna i Suomi.fi fungerar tekniskt. Suomi.fi:s redaktion korrigerar eller raderar de länkar som inte fungerar eller skickar en begäran om korrigering till myndigheten i fråga. Redaktionen svarar inte för att länkarna fungerar utan avbrott.

Varje myndighet, organisation eller företag vars innehåll finns i Suomi.fi-portalen ansvarar för sina egna webbsidor likaväl som för innehållet, funktionen och användningen länkarna, e-tjänsterna och blanketterna.

Upphovsrätt

Suomi.fi-portalen får länkas fritt och informationen i portalen får användas så länge användaren uppger källa och datum. Suomi.fi:s innehåll kan också utnyttjas via ett öppet gränssnitt. Det rekommenderas att den som tar Suomi.fi:s innehåll via gränssnittet förser innehållet med följande anmärkning: Informationen har hämtats ur portalen Suomi.fi producerad av Befolkningsregistercentralen. Suomi.fi-portleten kan länkas fritt.

Ett undantag är bilderna i Suomi.fi. De får inte sparas på datorns hårddisk eller diskett, användas i datanätet eller reproduceras utan upphovsrättsinnehavarens skriftligt tillstånd. Redaktionen för Suomi.fi lämnar detaljerad information om upphovsrätten på de olika bilderna.

 
Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.