Suomi.fi förnyas under sommaren 2017 och ersätter den nuvarande Suomi.fi-portalen, FöretagsFinland-portalen och Suomi.fi:s Arbetsrum som samlar ihop tjänster för myndigheter.Lär känna Suomi.fi:s utvecklingsversion.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Förstasidan / Andra språk

Andra språk

Suomi.fi-portalen finns på finska, svenska och engelska. Dessutom finns det en egen sektion på teckenspråk.

Infobank

Information om det finländska samhället på många andra språk finns på Infobankens webbplats, som är en riksomfattande webbtjänst riktad till invandrare. I Infobanken finns information på 12 olika språk. Infobanken administreras av Helsingfors stad. Flera olika myndigheter deltar i utvecklingen av tjänsten.

 
Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.