Suomi.fi uudistuu vuoden 2017 aikana ja korvaa nykyisen Suomi.fin, Yrityssuomi.fi-palvelun ja viranomaisille palveluja kokoavan Suomi.fin Työhuoneen. Tutustu Suomi.fin kehitysversioon.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Etusivu / Tietoa Suomi.fistä / Sisältö

Sisältö

Suomi.fi-portaalin sisältö koostuu seuraavista pääosioista:

  • Asioi verkossa -osio sisältää valtionhallinnon ja kuntien asiointipalveluita ja lomakkeita sekä ohjeita niiden käyttöön. Osiosta pääsee Kansalaisen asiointitilille ja Tallennetut lomakkeet -palveluun. Lisäksi voit harjoitella verkkolomakkeen täyttämistä.
  • Palvelut aiheittain -osio käsittää neljätoista palveluaihetta.
  • Valtio ja kunnat -osio käsittää Suomen julkishallintoa ja yhteiskuntaa kuvaavan sisällön. Osiosta pääset kuntien Suomi.fi-sivulle.

Asioi verkossa

Asioi verkossa -osion etusivulla on hakumahdollisuus suoraan asiointipalveluihin ja lomakkeisiin, joita Suomi.fi-portaalissa tarjotaan. Niitä voi etsiä joko vasemman palstan asiasanapilven avulla tai selaamalla suosituimpien ja uusimpien lomakkeiden ja asiointipalvelujen listauksia. Osiosta saa myös ohjeita Suomi.fi-portaalissa olevien asiointipalvelujen ja lomakkeiden käyttöön. Lisäksi osiossa voi harjoitella verkkolomakkeen täyttämistä joko itsenäisesti tai harjoitteluradan avulla.

Asioi verkossa -osiosta löytyy myös Kansalaisen asiointitili. Asiointitili on tietoturvallinen viestintäkanava sähköisen asioinnin päätösten ja viestien välittämiseen viranomaisen ja kansalaisen välillä. Asiointitilille saa itseään koskevat viranomaispäätökset sähköisesti paperipostin sijaan. Asiointitilillä voi seurata asioiden käsittelyn tilaa, toimittaa lisätietoja ja täydennyksiä hakemuksiin. Edellytyksenä on, että viranomainen on liittänyt palvelunsa asiointitiliin.

Osiosta löytyy myös Tallennetut lomakkeet -palvelu, jonne on mahdollista tallentaa joidenkin organisaatioiden verkkolomakkeita. Voit tallentaa lähettämiäsi verkkolomakkeita ja hyödyntää tallentamiasi tietoja myöhemmin uusia lomakkeita täyttäessäsi. Voit myös täyttää lomakkeen useamman istuntokerran aikana.

Palvelut aiheittain

Palveluaiheiden sivuilla on 3 palstaa. Vasemmassa palstassa on valikko ja palveluaiheeseen liittyvä asiasanapilvi. Keskipalsta näyttää sivun pääasiallisen sisällön. Oikeanpuoleisesta palstasta saa aiheeseen liittyvää lisätietoa, esimerkiksi aiheeseen liittyvät uusimmat asiointipalvelut ja lomakkeet.

Palveluaihesivujen sisältö muodostuu teksteistä sekä linkeistä. Teksteihin on pyritty kokoamaan asiaan johdattelevaa perustietoa, tarkempi tieto löytyy aina linkkien kohdesivuilta. Linkeistä esitetään otsikko, kuvaus ja tiedoista vastaava taho. Linkin sisältämän verkko-osoitteen saa halutessaan näkyviin pitämällä hiiren osoitinta linkin otsikon päällä. Sivun oikean reunan palstassa on linkkejä niihin aiheeseen liittyviin asiointipalveluihin ja lomakkeisiin, jotka on viimeksi lisätty Suomi.fi-portaaliin. Oikean reunan palstalla voi olla myös portaalin sisäisiä linkkejä.

Valtio ja kunnat

Valtio ja kunnat -osio esittää julkisen hallinnon rakenteen, organisaatiot ja toiminnan. Virkamiehet ja organisaatiot -sivulta on yhteys Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin tuottamaan Valtion yhteystietohakemistoon.

Osiosta löytyvät linkit kuntien Suomi.fi-sivulle. Kullakin kunnalla on oma sivunsa, jolla kunnan Suomi.fissä sijaitsevat asiointipalvelut ja lomakkeet on listattu yhden linkin taakse, ja myös kunnan kaikki palvelutiedot on koottu aiheittain. Sivulla tarjotaan kunnan yhteystiedot ja tilastotietoa kunnasta. Nämä tiedot tulevat pääasiassa Suomen Kuntaliiton verkkopalvelusta.

Muut sisällöt

A–Ö-hakemistosta voit etsiä tietoa Suomi.fistä asiasanojen avulla tai julkishallinnon organisaatioiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen sekä kuntien nimillä.

Muut kielet -sivulta johdetaan käyttäjä maahanmuuttajille tarkoitettuun Infopankki-verkkopalveluun. Tältä sivulta ohjataan myös portaalin viittomakieliseen sisältöön.

Sisällön kriteerit

Suomi.fi-portaaliin linkitetään kansalaisille tarkoitettuja julkisia palveluita, joita tuottavat valtion virastot, laitokset, kunnat, valtionyhtiöt tai valtion liikelaitokset. Valtakunnallisia järjestöjä ja muita organisaatioita linkitetään, jos niillä on säädös- tai normipohjainen tehtävä tai ne täydentävät oleellisesti julkishallinnon palveluita. Yritysten palveluja voidaan yrityksen aloitteesta linkittää silloin, kun tarjolla on paikallisesti käytettävä energia-, jäte- tai vesihuoltoon liittyvä asiointipalvelu.

Suomi.fin aiheisiin ei tuoda yksityisten tai kaupallisten tahojen tuottamaa tietoa tai linkkejä.Suomi.fi ei linkitä pieniin paikallisiin yhdistyksiin tms. organisaatioihin. Kuntien palveluista linkitetään myös kuntien yksityisiltä toimijoilta hankkimiin palveluihin.

Viime kädessä Suomi.fi-toimitus päättää, onko tarjottu linkki portaaliin sopiva.

Suomi.fin Työhuone-sivusto

Suomi.fin Työhuone-sivusto sisältää tietoa julkisten verkkopalvelujen tuottajille ja Suomi.fin linkkien ja lomakkeiden ylläpitäjille. Viranomaisten asiointi-osiossa on viranomaisille suunnatut asiointipalvelut ja lomakkeet. Lisäksi sivulta löytyy julkisten verkkopalvelujen laatukriteeristö. Organisaatiot saavat sivustolta tietoa Kansalaisen asiointitiliin ja Lomake.fi-alustalle liittymisestä sekä verkkotunnistamiseen ja -maksamiseen liittyvistä asioista (Vetuma). Lisäksi sivustossa on ohjeita ja suosituksia laadukkaan verkkopalvelun suunnitteluun sekä yleistietoa Suomi.fistä ja sen tuotanto- ja ohjausorganisaatiosta.

Työhuone-sivustolle pääset jokaisen sivun alapalkissa olevasta linkistä.

 
Siirry Kansalaisneuvonta.fi-sivustolle.
Siirry Suomi.fin Työhuone-sivustolle - tietoja ja palveluja viranomaisille.
Siirry Yrityssuomi.fi-verkkopalveluun.