Etusivu / Tietoa Suomi.fistä / Sisältö

Sisältö

Suomi.fi-portaalin sisältö koostuu seuraavista pääosioista:

  • Asioi verkossa -osio sisältää valtionhallinnon ja kuntien asiointipalveluita ja lomakkeita sekä ohjeita niiden käyttöön. Osiosta pääsee Kansalaisen asiointitilille ja Tallennetut lomakkeet -palveluun. Lisäksi voit harjoitella verkkolomakkeen täyttämistä.
  • Palveluoppaat sisältävät keskeiset viranomaisten ja järjestöjen tuottamat tiedot tietyssä elämäntilanteessa olevalle. Suomi.fihin on koottu palveluoppaat ikääntyvälle, työttömälle, vakavasti sairastuneelle ja viittomakieliselle.
  • Palvelut aiheittain -osio käsittää neljätoista palveluaihetta.
  • Valtio ja kunnat -osio käsittää Suomen julkishallintoa ja yhteiskuntaa kuvaavan sisällön. Osiosta pääset kuntien Suomi.fi-sivulle.

Asioi verkossa

Asioi verkossa -osion etusivulla on hakumahdollisuus suoraan asiointipalveluihin ja lomakkeisiin, joita Suomi.fi-portaalissa tarjotaan. Niitä voi etsiä joko vasemman palstan asiasanapilven avulla tai selaamalla suosituimpien ja uusimpien lomakkeiden ja asiointipalvelujen listauksia. Osiosta saa myös ohjeita Suomi.fi-portaalissa olevien asiointipalvelujen ja lomakkeiden käyttöön. Lisäksi osiossa voi harjoitella verkkolomakkeen täyttämistä joko itsenäisesti tai harjoitteluradan avulla.

Asioi verkossa -osiosta löytyy myös Kansalaisen asiointitili. Asiointitili on tietoturvallinen viestintäkanava sähköisen asioinnin päätösten ja viestien välittämiseen viranomaisen ja kansalaisen välillä. Asiointitilille saa itseään koskevat viranomaispäätökset sähköisesti paperipostin sijaan. Asiointitilillä voi seurata asioiden käsittelyn tilaa, toimittaa lisätietoja ja täydennyksiä hakemuksiin. Edellytyksenä on, että viranomainen on liittänyt palvelunsa asiointitiliin.

Osiosta löytyy myös Tallennetut lomakkeet -palvelu, jonne on mahdollista tallentaa joidenkin organisaatioiden verkkolomakkeita. Voit tallentaa lähettämiäsi verkkolomakkeita ja hyödyntää tallentamiasi tietoja myöhemmin uusia lomakkeita täyttäessäsi. Voit myös täyttää lomakkeen useamman istuntokerran aikana.

Palvelut aiheittain

Palveluaiheiden sivuilla on 3 palstaa. Vasemmassa palstassa on valikko ja palveluaiheeseen liittyvä asiasanapilvi. Keskipalsta näyttää sivun pääasiallisen sisällön. Oikeanpuoleisesta palstasta saa aiheeseen liittyvää lisätietoa, esimerkiksi aiheeseen liittyvät uusimmat asiointipalvelut ja lomakkeet.

Palveluaihesivujen sisältö muodostuu teksteistä sekä linkeistä. Teksteihin on pyritty kokoamaan asiaan johdattelevaa perustietoa, tarkempi tieto löytyy aina linkkien kohdesivuilta. Linkeistä esitetään otsikko, kuvaus ja tiedoista vastaava taho. Linkin sisältämän verkko-osoitteen saa halutessaan näkyviin pitämällä hiiren osoitinta linkin otsikon päällä. Sivun oikean reunan palstassa on linkkejä niihin aiheeseen liittyviin asiointipalveluihin ja lomakkeisiin, jotka on viimeksi lisätty Suomi.fi-portaaliin. Oikean reunan palstalla voi olla myös portaalin sisäisiä linkkejä.

Palveluoppaat

Suomi.fin palveluoppaisiin on koottu tietoa eri elämäntilanteita ja kohderyhmiä varten. Tällä hetkellä Suomi.fissä on palveluoppaat ikääntyvälle, työttömälle, vakavasti sairastuneelle ja viittomakieliselle.

  • Työttömän ja Vakavasti sairastuneen palveluoppaat on toteutettu Suomi.fin uuden palveluopaskonseptin mukaisesti. Näihin palveluoppaisiin on koottu linkit keskeisiin tietosivustoihin ja palveluihin joita ihminen tarvitsee jäädessään työttömäksi tai sairastuessaan vakavasti. Palveluoppaissa on sekä viranomaisten että järjestöjen tuottamia palveluita. Linkkien lisäksi oppaat sisältävät yleisiä kuvailevia tekstejä. Oppaiden sisällössä on myös linkkejä toisiin palveluoppaisiin ja muuhun Suomi.fi-portaalin sisältöön silloin, kun näissä palveluissa on aiheen kannalta tarpeellista lisätietoa.
  • Ikääntyvän palveluopas (aiemmin Ikääntyville-osio) sisältää työelämästä kohta poistuville ja eläkeiän jo saavuttaneille tärkeitä tietoja ja palveluja suorasanaisena tekstinä. Linkkejä esitetään niukemmin, täydentävää tietoa voi halutessaan katsoa muualta portaalista.
  • Viittomakielisen palveluoppaaseen (aiemmin Viittomakielisille-sivu) on koottu julkishallinnon verkkopalveluja, jotka sisältävät viittomakielistä aineistoa tai viittomakielisten elämän ja arjen kannalta tärkeitä tietoja ja palveluja. Linkit on ryhmitelty Suomi.fin aiheiden mukaan.

Valtio ja kunnat

Valtio ja kunnat -osio esittää julkisen hallinnon rakenteen, organisaatiot ja toiminnan. Virkamiehet ja organisaatiot -sivulta on yhteys Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin tuottamaan Valtion yhteystietohakemistoon.

Osiosta löytyvät linkit kuntien Suomi.fi-sivulle. Kullakin kunnalla on oma sivunsa, jolla kunnan Suomi.fissä sijaitsevat asiointipalvelut ja lomakkeet on listattu yhden linkin taakse, ja myös kunnan kaikki palvelutiedot on koottu aiheittain. Sivulla tarjotaan kunnan yhteystiedot ja tilastotietoa kunnasta. Nämä tiedot tulevat pääasiassa Suomen Kuntaliiton verkkopalvelusta.

Muut sisällöt

A–Ö-hakemistosta voit etsiä tietoa Suomi.fistä asiasanojen avulla tai julkishallinnon organisaatioiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen sekä kuntien nimillä.

Muut kielet -sivulta johdetaan käyttäjä maahanmuuttajille tarkoitettuun Infopankki-verkkopalveluun.

Sisällön kriteerit

Suomi.fi-portaaliin linkitetään kansalaisille tarkoitettuja julkisia palveluita, joita tuottavat valtion virastot, laitokset, kunnat, valtionyhtiöt tai valtion liikelaitokset. Valtakunnallisia järjestöjä ja muita organisaatioita linkitetään, jos niillä on säädös- tai normipohjainen tehtävä tai ne täydentävät oleellisesti julkishallinnon palveluita. Yritysten palveluja voidaan yrityksen aloitteesta linkittää silloin, kun tarjolla on paikallisesti käytettävä energia-, jäte- tai vesihuoltoon liittyvä asiointipalvelu.

Suomi.fin aiheisiin ei tuoda yksityisten tai kaupallisten tahojen tuottamaa tietoa tai linkkejä.Suomi.fi ei linkitä pieniin paikallisiin yhdistyksiin tms. organisaatioihin. Kuntien palveluista linkitetään myös kuntien yksityisiltä toimijoilta hankkimiin palveluihin.

Viime kädessä Suomi.fi-toimitus päättää, onko tarjottu linkki portaaliin sopiva.

Suomi.fin Työhuone-sivusto

Suomi.fin Työhuone-sivusto sisältää tietoa julkisten verkkopalvelujen tuottajille ja Suomi.fin linkkien ja lomakkeiden ylläpitäjille. Viranomaisten asiointi-osiossa on viranomaisille suunnatut asiointipalvelut ja lomakkeet. Lisäksi sivulta löytyy julkisten verkkopalvelujen laatukriteeristö. Organisaatiot saavat sivustolta tietoa Kansalaisen asiointitiliin ja Lomake.fi-alustalle liittymisestä sekä verkkotunnistamiseen ja -maksamiseen liittyvistä asioista (Vetuma). Lisäksi sivustossa on ohjeita ja suosituksia laadukkaan verkkopalvelun suunnitteluun sekä yleistietoa Suomi.fistä ja sen tuotanto- ja ohjausorganisaatiosta.

Työhuone-sivustolle pääset jokaisen sivun alapalkissa olevasta linkistä.

 
Siirry Kansalaisneuvonta.fi-sivustolle.
Siirry Suomi.fin Työhuone-sivustolle - tietoja ja palveluja viranomaisille.
Siirry Yrityssuomi.fi-verkkopalveluun.