Suomi.fi uudistuu vuoden 2017 aikana ja korvaa nykyisen Suomi.fin, Yrityssuomi.fi-palvelun ja viranomaisille palveluja kokoavan Suomi.fin Työhuoneen. Tutustu Suomi.fin kehitysversioon.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Etusivu / Tietoa Suomi.fistä

Tietoa Suomi.fistä

Suomi.fi on kansalaisille tarkoitettujen julkishallinnon verkkopalveluiden yhteinen osoite. Portaaliin on koottu kansalaisille tärkeitä tietoja ja palveluja, jotka ovat julkishallinnon organisaatioiden, kuntien tai niiden toimintaa täydentävien järjestöjen tai yritysten tuottamia.

Portaalissa on tietoa kaikille Suomessa sekä ulkomailla asuville Suomen julkishallinnon kanssa asioiville henkilöille. Suomi.fi palvelee suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Suomi.fin sisältö koostuu asiointipalveluiden ja lomakkeiden lisäksi teksteistä ja palvelutietolinkeistä. Suomi.fi-portaaliin on myös tuotettu  palveluopas viittomakieliselle. Myös Kansalaisen asiointitili on liitetty osaksi Suomi.fitä.

Suomi.fi-portaali on valtiovarainministeriön rahoittama palvelu, jonka toimitus sijaitsee Väestörekisterikeskuksessa.

Nykyinen Suomi.fi uudistuu vuoden 2017 aikana. Uusi Suomi.fi korvaa kolme palvelua: nykyisen Suomi.fin, yritysten palveluja kokoavan Yrityssuomi.fi-palvelun sekä viranomaisille palveluja kokoavan Suomi.fin Työhuoneen. Uudesta palvelusta on julkaistu kokeiluversio osoitteessa beta.suomi.fi. Kokeiluversio on keskeneräinen ja sitä kehitetään jatkuvasti.

Kansalaisneuvonta

Kansalaisneuvonta on julkisen hallinnon neuvontapalvelu, joka antaa puhelimitse ja sähköpostitse neuvontaa ja vastaa kansalaispalautteisiin. Kansalaisneuvonta antaa neuvontaa koskien Suomi.fi-portaalin sisältöä ja sen löydettävyyttä sekä palvelussa esitettävien lomakkeiden ja sähköisten asiointipalveluiden käytettävyyttä.

Kukin Suomi.fi-portaaliin linkitetty viranomainen, järjestö tai yritys vastaa omien palveluidensa sisältöä, asiointiprosessiensa kulkua sekä lomakkeiden ja sähköisten asiointipalveluiden toimintahäiriöitä koskevasta neuvonnasta. Kansalaisneuvonta välittää näitä asioita koskevat palautteet organisaatioille selvitettäviksi. Kansalaisneuvonnan tai palautelomakkeiden kautta ei voi panna asioita vireille tai tiedustella yksityiskohtia asioinnin etenemisestä.

Tiedon ajantasaisuus

Suomi.fi-portaali välittää ja yhdistää julkishallinnon viranomaisten, organisaatioiden, järjestöjen ja yritysten verkkosivuilta löytyvää tietoa ja niiden yhteisiin järjestelmiin tuottamia palveluja kansalaisille. Portaalin toimitus ei valvo portaaliin linkitettyjen verkkosivujen oikeellisuutta eikä vastaa sivujen sisällöstä.

Muihin verkkosivuihin tai asiointipalveluihin ja lomakkeisiin johtavien linkkien tekninen toimivuus tarkistetaan automaattisesti joka yö. Portaalin toimitus korjaa tai poistaa portaalista toimimattomat linkit tai lähettää linkin korjauspyynnön vastaavalle organisaatiolle. Toimitus ei näin ollen vastaa siitä, että linkit toimivat koko ajan.

Kukin Suomi.fi-portaaliin linkitetty viranomainen, organisaatio, järjestö tai yritys vastaa omien verkkosivujensa sekä asiointipalvelujensa ja lomakkeidensa sisällöstä, ajantasaisuudesta, toimivuudesta ja käytöstä.

Tekijänoikeudet

Suomi.fi-portaaliin voi linkittää vapaasti ja sen tarjoamaa tietoa voi käyttää hyväksi, kun mainitsee tietolähteen ja päivämäärän. Suomi.fin sisältöä voi hyödyntää hakemalla sitä avoimen rajapinnan kautta. Sisältöä hyödyntävällä sivulla on suotavaa mainita lähde seuraavasti: Tieto on tuotu Väestörekisterikeskuksen tuottamasta Suomi.fi-portaalista. Suomi.fin leijukkeen voi liittää verkkosivuille vapaasti.

Poikkeuksena ovat Suomi.fissä käytetyt kuvat, joita ei saa tallentaa tietokoneen kovalevylle tai levykkeelle, käyttää tietoverkossa tai toisintaa ilman tekijänoikeuksien haltijoiden kirjallista lupaa. Tarkemmat tiedot eri kuvien tekijänoikeuksista ovat saatavissa Suomi.fi-toimituksesta.

 
Siirry Kansalaisneuvonta.fi-sivustolle.
Siirry Suomi.fin Työhuone-sivustolle - tietoja ja palveluja viranomaisille.
Siirry Yrityssuomi.fi-verkkopalveluun.