Suomi.fi uudistuu kesän 2017 aikana ja korvaa nykyisen Suomi.fin, Yrityssuomi.fi-palvelun ja viranomaisille palveluja kokoavan Suomi.fin Työhuoneen. Tutustu Suomi.fin kehitysversioon.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Etusivu / Tietoa Suomi.fistä / Esteettömyys huomioitu -leima

Esteettömyys huomioitu -leima

Suomi.fi-sivustolle on myönnetty Esteettömyys huomioitu -leima tammikuussa 2016. Sivustolla, jolle esteettömyysleima on myönnetty, on erityisesti huomioitu:

 • käyttäjät, joilla on näkö- tai kuulovammoja
 • käyttäjät, joilla on motorisia tai kognitiivisia rajoitteita
 • seniorit

Esteettömyysleima on voimassa kolme vuotta, mutta se sitouttaa sivustot huomioimaan esteettömyyden myös jatkossa. Suomi.fi-verkkopalvelu tulee uudistumaan täysin keväällä 2017, mutta tässä arvioinnissa esille nousseet asiat otetaan huomioon myös uutta verkkopalvelua rakennettaessa.

Arviointimenetelmä

Suomi.fi-sivustolle tehtiin esteettömyysarviointi elokuussa 2015. Arviointia varten tunnistettiin sivuston tärkeimmät käyttötapaukset ja valittiin arvioitavat sivutyypit. Esteettömyyden arvioinnin teki Adage Oy.

Esteettömyysarvioinnin jälkeen suurin osa puutteista on korjattu syksyn 2015 aikana. Osa puutteista on sellaisia, ettei niitä ole pystytty korjaamaan sivuston nykyiseen toteutukseen. Ne kuitenkin otetaan huomioon sivuston jatkokehityksessä kohti täysin uudistunutta Suomi.fi-verkkopalvelua.

Arvioinnin tulokset

Portaaliluonteinen Suomi.fi toimii reittinä monien muiden tahojen ylläpitämiin sisältöihin. Näiden muiden tahojen sisältöjä ei sisällytetty arviointiin. Arvioidut käyttötapaukset olivat:

 • Asioi verkossa ja Palvelut aiheittain -osioista löytyvän tietosisällön selaus ja haku, keskittyen yksittäisten palvelujen etsimiseen
 • Palveluoppaiden lukeminen (Palveluoppaat poistettiin Suomi.fi-portaalista maaliskuussa 2017.)

Lisäksi seuraavat muiden ylläpitämään sisältöön johtavat välisivut tarkastettiin, vaikka Suomi.fin ylläpito ei näistä kaikista vastaakaan:

 • Palvelukartta-osion etusivu (Palvelukartta poistettiin Suomi.fi-portaalista lokakuun 2016 lopussa.)
 • Tunnistautumistyypin valinta -sivu (kun siirrytään tunnistautumista vaativaan asiointipalveluun)
 • Tallennetut lomakkeet -sivu
 • Asiointitilin esittelysivu

Arvioinnissa todettiin, että Suomi.fissä esteettömyys on huomioitu erittäin hyvin monilta osin. Hyvistä ominaisuuksista mainittiin erityisesti seuraavat kohdat:

 • Sivut näkyvät ja toimivat pääosin ennustettavalla tavalla, ja niiden sisäinen rakenne on hyvin selkeä.
 • Sivujen alusta löytyy tyypillisesti hyppylinkki.
 • Tekstinvastikkeita on käytetty hyvin.
 • Linkit ovat pääosin kuvaavia.
 • Näppäimistöselailua tuetaan hyvin: läpikäyntijärjestys on pääosin looginen ja fokusindikaattoria ei piiloteta.

Arvioinnissa nostettiin esille myös seikkoja, joihin tulee vielä kiinnittää huomiota:

 • Hakutoiminnon ja siihen liittyvien tarkentavan haun kriteerien toteutus.
 • Palvelukuvaussivujen linkkien erottuminen toisistaan ja sisällön järjestys.
 • Asiointitili-sivun navigaatioratkaisu poikkeaa muusta sivustosta.
 • Tunnistautumistavan valintasivulla linkitys takaisinpäin ei tunnu toimivan.

Havainnot ja toimenpiteet

Kokonaisuudessaan havaintoja tehtiin seuraavasti:

 • 2 erittäin tärkeää
 • 4 tärkeää
 • 6 kohtalaista
 • 9 vähäistä

Alle on koottu erittäin tärkeät ja tärkeät havainnot sekä niihin tehdyt toimenpiteet:

Erittäin tärkeä: Hakutoiminto vaatii Javascriptiä toimiakseen. Toimimattomuutta ei mitenkään kerrota käyttäjälle, joka näkee vain tyhjän sivun jos Javascript ei toimi.

 • Tehty toimenpide: Hakutulossivulla ilman javascriptiä näytetään teksti "Haku vaatii Javascriptiä toimiakseen". Palvelun elinkaaren tässä vaiheessa ei lähdetty toteuttamaan isompaa haun muutosta.

Erittäin tärkeä: Asiointitilin esittelysivun navigaatio poikkeaa lukujärjestykseltään ja sisällöntään paljon muusta sivustosta (navigaatio seassa on käyttöönottolinkkejä yms, hyppylinkki sisältöön puuttuu, varsinaisen sisällön esittelyjärjestys ei ole luonteva).

 • Tehty toimenpide: Asiointitilin esittelysivun navigaatio on Valtorin ylläpitämässä Asiointitili-palvelussa. Suomi.fi ei voi itse korjata asiaa, välitetään tieto Valtorille. Asiointili-palvelu on myös korvautumassa uudella palvelulla vuoden 2017 aikana. Uuden palvelun käyttöliittymäratkaisut ja käyttökokemus ovat täysin yhdenmukaisia uudistuvan Suomi.fin kanssa.

Tärkeä: Hakutulossivulla tarkentavan haun rajaukset ja itse hakukenttä esitetään sivun lukujärjestyksessä oudossa kohtaa - niiden sijaan tuloslistan ja haku-painikkeen edellä esitetään kenttä jota käytetään tuloslistan filtteröintiin kunnan perusteella.

 • Tehty toimenpide: Muutettu sivun toimivuutta niin, että hakutulossivun sivun elementit järjestyvät ruudunlukulaitteilla tai näppäimistöllä käytettäessä loogisemmin: ensin haku ja sen rajaukset ja vasta sitten hakutulokset.

Tärkeä: Palveluiden esittelysivuilla linkit erityyppisiin lomakkeisiin (word/pdf jne) ja palveluihin (vaatii / ei vaadi tunnistautumista) eivät aina linkkinimien perusteella erotu toisistaan - kyseiset määritteet esitetään vasta linkkinimen perässä.

 • Tehty toimenpide: Lisätty tiedostotyypin tunniste ja tiedoston koko osaksi a href-linkkiä.

Tärkeä: Joiden palveluiden esittelysivuilla ohjeet ovat tarjolla vain PDF-muodossa, ja linkit muihin asiaan liittyviin lomakkeisiin esitetään ennen ohjeita, mikä vaikuttaa epäloogiselta järjestykseltä.

 • Tehty toimenpide: Ohjeiden tiedostomuotoihin ei voida vaikuttaa, koska asiointipalveluihin ja lomakkeisiin liittyvät tiedot ovat kunkin organisaation itsensä ylläpitämää sisältöä. Asiointipalvelujen ja lomakkeiden sivuilla olevien tietojen järjestykseen ei myöskään ole tehty tässä yhteydessä muutoksia, koska useassa tapauksessa asiointiin liittyvät liitelomakkeet ovat ohjeita tärkeämpiä.

Tärkeä: Sivun tekstisisältöön -hyppylinkki on tarjolla monissa sähköissä lomakkeissa, mutta välillä se johtaa omituiselle hakemistosivulle. Ottaen huomioon lomakesivujen yksinkertaisuuden, koko hyppylinkki vaikuttaa turhalta. Lisäksi näiltä sivuilta puuttuu selkeä ja toimiva takaisin suomi.fi-sivustolle johtava linkki.

 • Tehty toimenpide: Nämä sähköiset lomakkeet, joissa ongelma esiintyy, on toteutettu Valtorin ylläpitämään Lomake.fi-palveluun. Välitetään tieto ja korjauspyyntö Valtorille. Suomi.fi ei voi itse korjata asiaa.

Alla olevasta tiedostosta on luettavissa kaikki havainnot ja toimenpiteet.

 
Siirry Kansalaisneuvonta.fi-sivustolle.
Siirry Suomi.fin Työhuone-sivustolle - tietoja ja palveluja viranomaisille.
Siirry Yrityssuomi.fi-verkkopalveluun.