Etusivu / Valtio ja kunnat / Muu itsehallinto

Muu itsehallinto

Suomessa merkittävin itsehallinnon muoto on kunnallinen itsehallinto. Muita itsehallinnon omaavia yhteisöjä tai organisaatioita ovat Ahvenanmaan itsehallinto, kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen itsehallinto sekä yliopistojen itsehallinto. Nämä itsehallinnon muodot ovat sekä asemaltaan että toteutukseltaan erilaisia.

Ahvenanmaan itsehallinto

Ahvenanmaan itsehallinto perustuu kansainvälisissä sopimuksissa sille annettuun itsehallintoon. Itsehallintonsa puitteissa Ahvenanmaalla on omat poliittiset ja hallinnolliset elimensä jotka vastaavat päätöksenteosta.

Maakuntapäivät (lagtinget) käyttää lainsäädäntövaltaa niiltä osin kuin itsehallintoasema sallii, muilta osin Ahvenanmaalla pätevät Suomen eduskunnan säätämät lait. Maakuntahallitus (landskapsregeringen) vastaa alueellisesta hallinnosta.

Kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen itsehallinto

Suomessa toimivilla kirkoilla ja uskonnollisilla yhteisöillä on itsehallinto, joka perustuu perustuslaissa määriteltyyn uskonnon vapauteen. Evankelis-luterilaisella ja ortodoksisella kirkolla on Suomessa julkisoikeudellinen erityisasema.

Yleisradio

Yleisradiolla on Suomessa julkisoikeudellinen erityisasema julkisen tehtävänsä ja verotusoikeutensa vuoksi. Verotusoikeudella on pyritty turvaamaan yleisradion riippumattomuus. Yleisradio on valtion yhtiö, mutta se on eduskunnan suorassa ohjauksessa.

Yliopistot ja korkeakoulut

Yliopistoilla on Suomessa autonominen asema. Ne vastaavat itse hallinnostaan omien luottamushenkilöidensä johtamina. Valtiovalta vastaa suurelta osin yliopistojen rahoituksesta ja opiskelu on pääsääntöisesti ilmaista. Aalto-yliopiston asema on poikkeuksellinen, koska se on yhtä aikaa sekä säätiömuotoinen (välilliseen julkishallintoon kuuluva) laitos että itsehallinnollinen yliopisto. Myös Tampereen teknillinen yliopisto on säätiömuotoinen.

Julkishallinnon kaavio

Tässä kaaviossa näet korostettuna muun itsehallinnon sijainnin julkishallinnon rakenteessa.

Ahvenanmaalla, kirkoilla ja yliopistoilla on itsehallinnollinen asema.

Siirry Kansalaisneuvonta.fi-sivustolle.
Siirry Suomi.fin Työhuone-sivustolle - tietoja ja palveluja viranomaisille.
Siirry Yrityssuomi.fi-verkkopalveluun.