Suomi.fi uudistuu kesän 2017 aikana ja korvaa nykyisen Suomi.fin, Yrityssuomi.fi-palvelun ja viranomaisille palveluja kokoavan Suomi.fin Työhuoneen. Tutustu Suomi.fin kehitysversioon.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Etusivu / Palvelut aiheittain / Verotus ja rahoitus / Verotus / Henkilöverotus

Henkilöverotus

Työnantaja perii ansiotuloista verot palkansaajan verokortin ennakonpidätysprosentin mukaan. Verohallinto määrittelee ennakonpidätysprosentin verovelvollisen edellisen vuoden tulojen perusteella. Pidätysprosenttiin voi hakea muutosta www.vero.fi/verokortti -palvelussa, puhelimitse tai verotoimistosta. Veroprosenttilaskurilla voi arvioida, tarvitseeko ennakonpidätysprosenttia muuttaa.

Verohallinto lähettää vuosittain esitäytetyn veroilmoituksen kaikille yli 16-vuotiaille. Jos siinä on korjattavaa tai lisättävää, verovelvollisen on toimitettava tiedot Verohallinnolle määräajassa. Ilmoituksen voi tehdä verkossa tai postitse. Ilmoitukseen ei liitetä kuitteja, mutta verovelvollisen on säilytettävä kaikki verotukseen liittyvät tositteensa kuusi vuotta verovuoden päättymisen jälkeen.

Verotuksesta saa vähennyksiä muun muassa työhön liittyvien kulujen, työtä varten tarvittavan ylimääräisen asunnon ja kotitalouteen ostettujen ulkopuolisten palveluiden perusteella.

Ulkomaille muuttavan Suomen kansalaisen kannattaa selvittää verotusasiat etukäteen omasta verotoimistostaan.

Näytä sisältö: Käytetyimmät ensin Aakkosjärjestyksessä

Siirry Kansalaisneuvonta.fi-sivustolle.
Siirry Suomi.fin Työhuone-sivustolle - tietoja ja palveluja viranomaisille.
Siirry Yrityssuomi.fi-verkkopalveluun.