Suomi.fi uudistuu kesän 2017 aikana ja korvaa nykyisen Suomi.fin, Yrityssuomi.fi-palvelun ja viranomaisille palveluja kokoavan Suomi.fin Työhuoneen. Tutustu Suomi.fin kehitysversioon.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Etusivu / Palvelut aiheittain / Verotus ja rahoitus / Julkinen talous

Julkinen talous

Julkinen talous tarkoittaa valtion ja kuntien taloutta. Julkisen talouden tulot kertyvät veroista ja maksuista, menot pääasiassa kansalaisille tuotettavista palveluista, yhteiskunnan perusrakenteiden ylläpidosta ja tulonsiirroista. 

Valtion tulo- ja menoarvion eli budjetin valmistelee valtiovarainministeriö maan hallituksen ohjaamana. Budjetin hyväksymisestä päättää eduskunta. Se voi halutessaan tehdä hallituksen talousarvioesitykseen muutoksia.

Valtion raha-asioita hoitaa käytännössä valtiovarainministeriö. Se seuraa talousarvion soveltamista ja sen toteutumista sekä vastaa valtion kassavarojen hoidosta.

Valtion taloudenhoidon laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta valvovat eduskunnan valtiontilintarkastajat ja Valtiontalouden tarkastusvirasto.

Valtio voi ottaa velkaa tarvittaessa. Velan ottamisesta päättää eduskunta, ja velkaa hoitavat käytännössä valtiovarainministeriö ja Valtiokonttori.

Kuntien taloudesta vastaavat kunnanvaltuustot, jotka hyväksyvät kuntien budjetit. Suuret julkisen talouden menoerät, kuten terveydenhuolto, sosiaalipalvelut ja perusopetus, ovat pääasiassa kuntien vastuulla.

Julkisen talouden suunnittelu ja muut taloudelliset ratkaisut vaativat tuekseen talouden seurantaa. Kansantaloutta seurataan tutkimuslaitoksissa ja valtiovarainministeriössä.

Näytä sisältö: Käytetyimmät ensin Aakkosjärjestyksessä

Siirry Kansalaisneuvonta.fi-sivustolle.
Siirry Suomi.fin Työhuone-sivustolle - tietoja ja palveluja viranomaisille.
Siirry Yrityssuomi.fi-verkkopalveluun.