Suomi.fi uudistuu vuoden 2017 aikana ja korvaa nykyisen Suomi.fin, Yrityssuomi.fi-palvelun ja viranomaisille palveluja kokoavan Suomi.fin Työhuoneen. Tutustu Suomi.fin kehitysversioon.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Etusivu / Palvelut aiheittain / Työ ja eläkkeet / Työkyky ja työsuojelu

Työkyky ja työsuojelu asiasanalla työterveys

Työntekijän työkykyä arvioidaan sen mukaan, miten hänen voimavaransa riittävät työn vaatimuksiin. Työssä jaksamista voidaan lisätä ja parantaa kiinnittämällä ajoissa huomiota työhyvinvointiin vaikuttaviin fyysisiin ja psyykkisiin tekijöihin.

Työeläkeyhtiöt ja Kela tarjoavat ammatillista kuntoutusta tilanteissa, joissa työntekijän työkyky on alentunut ja häntä uhkaa työkyvyttömyys.

Työnantajat huolehtivat työpaikan turvallisuudesta ja olosuhteista. Ne järjestävät työntekijöilleen ehkäisevää työterveyshuoltoa. Halutessaan työnantaja voi järjestää myös sairaanhoitoa ja muita terveyspalveluita.

Työsuojelulla edistetään työntekijöiden terveyttä ja työympäristön turvallisuutta sekä ehkäistään työtapaturmia ja ammattitauteja. Työnantajalla on lain mukainen velvollisuus tarkkailla työympäristöä ja sen mahdollisia riskitekijöitä. Sosiaali- ja terveysministeriön alaiset aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet valvovat ja ohjeistavat työsuojelun käytäntöjä ja puuttuvat tarvittaessa epäkohtiin.

Näytä sisältö: Käytetyimmät ensin Aakkosjärjestyksessä

Siirry Kansalaisneuvonta.fi-sivustolle.
Siirry Suomi.fin Työhuone-sivustolle - tietoja ja palveluja viranomaisille.
Siirry Yrityssuomi.fi-verkkopalveluun.