Etusivu / Palvelut aiheittain / Työ ja eläkkeet / Työelämän säännöt

Työelämän säännöt

Työsopimuksen tekevät työnantaja ja työntekijä. Siinä sovitaan tehtävistä, palkkauksesta ja muista työhön liittyvistä asioista. Työsopimus voi olla toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen.

Työsopimusta tehtäessä on otettava huomioon alan työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen tekemä työehtosopimus, jonka palkkaus- ja muita ehtoja ei saa työsopimuksella alittaa. Jollei alalla ole yleissitovaa työehtosopimusta, vähimmäisehdot määräytyvät laista.

Työnantajat tarvitsevat esimerkiksi palkan maksua, verotusta ja vakuutuksia varten työntekijöidensä henkilötietoja. Näiden tietojen keräämistä ja käsittelyä ohjaavat yksityisyyden suojaa turvaavat lait.

Kaikenlainen syrjintä on kielletty. Sukupuolten välistä tasa-arvoa ja sen kehittämistä työelämässä valvoo tasa-arvovaltuutettu ja kaikenlaisen muun syrjinnän kieltoa yhdenvertaisuusvaltuutettu. Syrjinnän kohteeksi joutunut saa apua aluehallintovirastojen työsuojeluyksiköiltä.

Näytä sisältö: Käytetyimmät ensin Aakkosjärjestyksessä

Siirry Kansalaisneuvonta.fi-sivustolle.
Siirry Suomi.fin Työhuone-sivustolle - tietoja ja palveluja viranomaisille.
Siirry Yrityssuomi.fi-verkkopalveluun.